Facebook Takip edebilirsiniz

27 Mayıs 2011 Cuma

İNTERNET HİZMETLERİ KULLANIMINA İLİŞKİN YETKİ VERME FORMU

 

Vergi levhası internet sitesinden indirilecekte..

O da bir iş diye düşünen meslektaşlarım için önerim...

İzmir SMMM odası olarak, vergicilerle yaptığımız toplantılarda hep dile getirdik..

Neden beyannamesini gönderebildiğimiz müşterilerimizin “internet vergi dairesi” bilgilerine kendi şifremiz ile ulaşamıyoruz ?

Biz bu kadar ısrarcı olunca vergi idaresi bu uygulamayı yaklaşık 1,5 – 2 yıl önce başlattı.

Ama yaptığım sohbetlerde meslektaşlarımızın bu uygulamayı gözden kaçırdıklarını gördüm..

Oysa; https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/yetki_formu.html adresinden doldurulacak YETKİ BELGESİ formunu, müşteriniz ile birlikte imzalattıktan sonra, müşterinizin vergi dairesine başvurmanız halinde, tek tek müşterilerinizin şifreleriyle internet vergi dairesine girmek zorunluluğunuz kalmıyor..

Yetki aldığınız bütün müşterilerinizin bilgilerine KENDİ ŞİFRENİZ üzerinden girebiliyorsunuz..

E. vergi levhası başlamışken, bu yetkilendirmeyi yapmanızın yararlı olacağını düşünüyorum.

Kolaylıklar dilerim..

Metin Aksoy
SMMM


İNTERNET HİZMETLERİ KULLANIMINA İLİŞKİN
YETKİ VERME FORMU
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARİH: ..../..../20....

........................................................................ Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne

Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Yetki Veren Gerçek Kişi / Tüzel Kişilik olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca tarafıma sağlanan İnternet Vergi Dairesinde yapabileceğim aşağıda belirtilen işlemleri yapma yetkisinin yine aşağıda kimlik bilgileri bulunan Gerçek Kişi / Tüzel Kişilik’e verilmesini arz ederim.


YETKİ VEREN MÜKELLEF KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ (*)
Vergi Kimlik Numarası (**)
Adı Soyadı / Unvanı
Ticaret Sicil Numarası
Doğum Yeri /
Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi
Doğum Tarihi /
Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi
Telefon Numarası Faks Numarası
Adresi
Bağlı Bulunduğu Oda ve
Sicil Numarası
Elektronik Posta Adresi


YETKİ VERİLEN MÜKELLEF KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ (*)
Vergi Kimlik Numarası (**)
Adı Soyadı / Unvanı
Ticaret Sicil Numarası
Doğum Yeri /
Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi
Doğum Tarihi /
Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi
Telefon Numarası Faks Numarası
Adresi
Bağlı Bulunduğu Oda ve
Sicil Numarası
Elektronik Posta Adresi


YETKİ ÇEŞİDİ
SORGULAMA DİLEKÇE VERME BİLGİ GİRİŞİ


1. Tarafımızdan yetkilendirilen gerçek ya da tüzel kişiliğin yukarıda belirttiğim yetkiler çerçevesinde yaptığı işlemlerin firmamız veya kurumumuzca yapılmış olduğunu,

2. Yetki verdiğimiz konularda Gelir İdaresi Başkanlığınca İnternet Vergi Dairesinde mevzuat veya taleplere göre yeni geliştirilecek hizmetleri yetki verdiğimiz gerçek / tüzel kişiliğin yapmaya yetkili olduğunu,

3. Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin, kendim veya yetkili kişilerce yapılmadığı yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimi ve tüm kullanımlardan sorumlu olduğumu, kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğim anda (şifrenin, parolanın ve kodun kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelir İdaresi Başkanlığı 444 0 435 nolu Çağrı Merkezine veya bağlı olduğum vergi dairesine bildireceğimi, bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve kullanımdan bizzat sorumlu olacağımı,

4. İnternet Vergi Dairesinde yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde ilgili vergi dairesi ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi kayıtlarının esas alınacağını,

kabul ve taahhüt ediyorum.YETKİ VEREN YETKİ ALAN
              ADI SOYADI İMZA                          ADI SOYADI İMZA

(*) Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır.
(**) T.C vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C Kimlik Numarası yazılacaktır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi