Facebook Takip edebilirsiniz

24 Haziran 2011 Cuma

Mülkiyeti şahsa ait olan arsa üzerine bina yapılması durumunda arsa bedeli nasıl belirlenecektir

 
Soru: Mülkiyeti şahsa ait olan arsa üzerine bina yapılması durumunda arsa bedeli nasıl belirlenecektir
Cevap: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 262 nci maddesinde; “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.”, 268 inci maddesinde ise; “Vergi değeri, bina ve arazinin Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre tespit edilen değeridir.” hükmü yer almaktadır.


Aynı Kanunun 269 uncu maddesinde, iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin maliyet bedelleri ile değerleneceği hüküm altına alınmış ve “Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler” başlıklı 270 inci maddesinde; “Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler girer:
1.Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri; 

2.Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.
Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu neden, mülkiyeti şahsa ait olan arsa üzerinde yapılan inşaat nedeniyle söz konusu arsanın; işletmeye dahil edilen tarih itibariyle varsa maliyet bedeli, yoksa, vergi değeri ile değerleyerek kayıtlarınıza alınması gerekmekte olup, maliyet bedeli ile değerlenmesi halinde arsanın maliyetine Vergi Usul Kanununun 270 inci maddesinde belirtilen giderlerin eklenebileceği unutulmamalıdır.
 muhasebetr.com/
Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

twitter.com/vergivekanunla
http://vergikanunhaberleri.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi