Facebook Takip edebilirsiniz

20 Eylül 2011 Salı

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Nedir? Sektörel Dış Ticaret Şirketi? Arasındaki Farklar Nelerdir?

 

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Nedir? Sektörel Dış Ticaret Şirketi? Arasındaki Farklar Nelerdir?


 

 

 

Soru:

Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış ticaret Şirketleri ile normal şirketler arasındaki fark nedir? Ne gibi fark vardır?

Cevap:

Dış Ticaret Sermaye Şirketi; T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL. olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında;
en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvuru formunu doldurarak, formda belirtilen belgelerle birlikte başvurulması kaydıyla verilen statüdür.

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ise;
Aynı üretim dalında faaliyet gösteren KOBİ'lerin bir araya gelerek, gerekli şartları sağlamaları halinde, kurabilecekleri şirketlerdir.
Aynı üretim dalında faaliyet gösteren firmaların çok ortaklı dış ticaret şirketleri şeklinde örgütlenerek ihracata yönlendirilmesi amacıyla, "Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ)" modeli geliştirilmiştir.

27 Seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde tecil-terkin uygulamasından yararlanabilecek ihraç kayıtlı satış yapabilecek imalatçılarda aranan şartlar belirlenmiştir.

Aynı tebliğin B.bölümünde; imalatçı tanımı kapsamına girmeyen mükelleflerin "İhracat Teşvik Kararları" uyarınca "DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ" sayılan kuruluşlara ihraç kaydıyla yaptıkları teslimler için de Katma Değer Vergisi Kanununun 11/2. maddesine istinaden tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaları uygun görüldüğü, tecil-terkin uygulamasının, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde yer alan hükümler ve 23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin © bölümünde belirtilen esaslara göre yapılacağı, belirtilmiştir.

Ayrıca, 62 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "A İmalatçı Olmayan Mükellefler Tarafından "Sektörel Dış Ticaret Şirketleri"ne ve Özel Finans Kurumlarınca İhracatçı Firmalara İhraç Kaydıyla Mal Teslimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması ile Müteselsil Sorumluluk" başlıklı bölümünde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi hükmü gereğince imalatçılar tarafından ihracatçılara ihraç kaydıyla yapılan mal teslimlerinde tecil-terkin uygulamasına yönelik olarak yayımlanan 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümündeki imalatçı tanımına girmeyen mükelleflerin, Dış Ticaret Müsteşarlığınca "SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ" sayılan kuruluşlara ihraç kaydıyla yaptıkları teslimler ile Özel Finans Kurumlarının ihracatçı firmalara ihraç kaydıyla mal teslimlerinin tecil-terkin uygulamasından yararlandırılması, Kanunun 11/2. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür."denilmektedir.

Bilindiği üzere KDV Kanunu 11-1/c Maddesi kapsamında imalatçılar ihracatçılara ihraç kayıtlı olarak mal teslim edebilmektedirler. Buradaki imalatçı olma şartının istisnası Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine teslimde bulunmaktır. Bu sayede imalatçı olmayan şirketler de bu firmalar üzerinden ihracat yapabilmekte ve KDV iade sürecini de kısaltabilmektedirler.

Yıldırım ERCAN

 

KAYNAK :http://www.huseyinust.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi