Facebook Takip edebilirsiniz

8 Eylül 2011 Perşembe

Sigorta sektöründeki yansıtma faturası konusuyla ilgili olarak 60sayılı KDV Sirküler

Sigorta sektöründeki yansıtma faturası konusuyla ilgili olarak 60 sayılı KDV Sirküler
Sigorta sektöründeki yansıtma faturası konusuyla ilgili olarak 60 sayılı KDV Sirküleri ile yapılan düzenlemeMaliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 08.08.2011 tarih ve KDVK-60/2011-1
sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun
uygulamasına ilişkin mevcut sirkülerlerin birleştirilmesi ile uygulamada tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Maliye Bakanlığı eskiden gerek sirküler olarak ve gerekse mukteza olarak vermiş olduğu görüşleri bu sirkülerde toplamıştır.60 sayılı KDV sirkülerinde sigorta sektöründeki “yansıtma faturası” konusunda Maliye Bakanlığının daha önceden vermiş olduğu görüşlere paralel olarak aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

“1.2. Tazminatlar
“1.2.1. .................................
“(3) Bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmeyen veya buna bağlı olarak ortaya çıkmayan sigorta
tazminatları KDV'nin konusuna girmemektedir. Bu durumda, sigortalının hasar gören eşya için sigorta
şirketinden aldığı tazminat için KDV hesaplanması söz konusu olmayacaktır.“Ancak, sigortalı mükellefin hasar gören eşyayı tamir ettirerek, adına düzenlenen faturaları ibraz etmek
suretiyle tamir bedelini sigorta şirketinden tahsil ettiği durumda, sigortalının, sigorta şirketi adına yaptığı ve KDV'ye tabi olan masrafların aynen sigorta şirketine yansıtılması için fatura düzenlenmesi ve KDVhesaplanması gerekmektedir.”
Sigorta sektöründeki mevcut uygulamada, KDV'nin sigortalı tarafından indirim konusu yapıldığı durumlarda KDV'li ödeme yapabilmek için sigorta şirketince sigortalılardan yansıtma faturası talep edilmekte, fatura düzenlenmemesi halinde ise KDV hariç ödeme yapılmaktadır.

Yayımlanan bu sirküler ile Maliye Bakanlığı, vergi mükelleflerinin mal ve hizmet alışlarındaki faturaların KDV'sini indirim konusu yapmak suretiyle (ödeyecekleri hesaplanan KDV'den mahsup ederek) Hazine'den geri aldıklarından (tahsil ettiklerinden) hareketle, KDV'li hasar talebi halinde vergi mükelleflerinin de sigorta şirketlerine fatura (yansıtma faturası) düzenlemesini istemektedir. Çünkü, vergi mükellefi sigortalı açısından zarar KDV'siz tutar kadardır. Bu durumda sigortadan ödeme alacak olan bu kapsamdaki mükellefler için fatura zorunluluğu söz konusu olacaktır.

Bu çerçevede;
Vergi mükelleflerine tamir konusu oto/araç ve eşyalar (vb. gibi) sebebiyle yapılacak tazminat ödemelerinde, KDV'nin sigortalı tarafından indirilebilir olduğu durumda KDV dahil ödeme yapabilmek için sigortalıdan fatura talep edilmesi gerekmektedir.

Su baskını, deprem ve mücbir sebep sayılan yangınlarda (bu suretle oluşan hasarlara ilişkin KDV vergi mevzuatı açısından indirim konusu yapılabildiğinden) malları hasar gören vergi mükelleflerine yapılacak ödemelerde KDV dahil ödeme yapabilmek için sigortalıdan yansıtma faturası talep edilmesi gerekmektedir.

Hırsızlık, yangın gibi malların zayi olduğu durumlara ilişkin tazminatlarda ise eksper raporuna göre KDV dahil olarak ödeme yapılması uygundur. Sigortalıdan fatura istenmesine gerek yoktur. Zira bu kapsamdaki hasarlarda KDV indirim konusu yapılmamaktadır.

Vergi mükellefi olmayan sigortalılara ise tazminat bedeli KDV dahil olarak ödenecektir.

Arkan & Ergin Member of JPA International

kaynak http://www.huseyinust.com/Thread-Belgelendirilecek-Tahsilat-ve-Tediyeler

1 yorum:

  1. Merhaba,

    Sel ve deprem gibi mücbir sebeplerdeki emtia, demirbaş ve diğer hasarlarda yansıtma faturası kesmemiz gerekir mi? Kesecek olursak, + KDV'li mi kesmeliyiz?    Sel ve deprem gibi mücbir sebep dışında sağanak yağmur sonucu oluşan dahili su baskını gibi emtia hasarlarında yansıtma faturası kesmemiz gerekir mi? Kesecek olursak, + KDV'li mi kesmeliyiz?

    Teşekkürler...

    YanıtlaSil

Blog Arşivi