Facebook Takip edebilirsiniz

26 Eylül 2012 Çarşamba

İşe başlarken alınan senet, teminat senedi kabul edilir / Devrim Avcı

 

İşe başlarken alınan senet, teminat senedi kabul edilir

SORU: İşyerimde işe yeni başladım. İşe başlarken işveren bizden bir senet aldı. Acaba bunu bizim aleyhimize kullanabilir mi? Bu yasal mıdır?

CEVAP: Genel kural olarak, senet, sebepten bağımsızdır. Yani, senedi doğuran aradaki hukuki ilişki senet açısından bağlayıcı nitelikte değildir. Ticaret hukuku hükümlerine bağlı olan senetlerin teminat kaydı içerdiğinde de poliçe, bono, çek olsun, vasfını kaybetmektedir.
Her ne kadar İş Kanununda böyle bir düzenleme bulunmasa da, iş ilişkisinin başlangıcında işe girerken, bazı iş kollarında işverenin teminat amacı ile bu tür senetler aldığı, sizin olayınızda da olduğu üzere, uygulamada görülmektedir. Bu durumun kanıtlanması halinde, yani bu senedin işe başlangıçta teminat olarak alındığının ispatlanması halinde bu senet teminat senedi kabul edilmektedir.
Konu ile ilgili Yargıtay vermiş olduğu çeşitli kararlarında, iş hukukunun işverenin sosyal ve ekonomik bakımdan güçlü olması, işçinin korunması ve işçi lehine yorum ilkesi gereği vermiş olduğu kararlarında sözleşme hukuku alanından farklı kurallar getirmiş, örneğin düzenlenen bu belgelere karşı işçi lehine tanık dinletilmesi yoluna gidileceğine dair kararlar vermiştir.
Yargıtay, benzer konu ile ilgili verdiği bir kararında, “Davacı tanıkları, işverenin ilerde gerçekleşme ihtimali ile işçinin vereceği zararlara karşılık her işe giren işçiden bu tür senet alındığını beyan etmişlerdir. Dava konusu senedin vade tarihi ve nakden ibaresinin daha sonra yazıldığı da bilirkişi raporu ile saptanmıştır.
Şirket kayıtlarında davalı işyerinde çalışan davacıya borç para verildiğine ve karşılığında senet alındığına dair bir kayıt bulunmamaktadır. Somut bu maddi olgulara göre, takibe konulan senedin işe girerken davacılardan alındığı, teminat senedi olduğu, davacıların borçlu olmadığı anlaşıldığından, senedin iptaline ilişkin isteğin kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalıdır” diyerek işçi lehine karar vermiştir.
Yine Yargıtay 2012/3124 sayılı kararında ise, işe girerken alınan bu tür senetlerin teminat senedi olduğunu ve eğer işverenin ispat yükümlülüğünde olduğu bir zarar söz konusu ise alınan senedin işçinin vermiş olduğu zarar kadar geçerli olacağını karar altına almıştır.

Devrim Avcı

 

http://www.evrensel.net/news.php?id=36945

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi