Facebook Takip edebilirsiniz

19 Eylül 2012 Çarşamba

MALUL OLDUĞU TESBİT EDİLEN KIZ ÇOCUĞU EVLENİRSE ÇEYİZ YARDIMI ALIR MI? / VEDAT İLKİ

 

MALUL OLDUĞU TESBİT EDİLEN KIZ ÇOCUĞU EVLENİRSE ÇEYİZ YARDIMI ALIR MI?


Ölüm olayı meydana geldiğinde ölen sigortalı emekli ise aylığı yada iş kazası/meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alırsa geliri,hayatta olan sigortalı emekliliği hak etmemişse ölümü halinde şartlar mevcut ise ölüm aylığını hak sahipleri alır.

Ölüm Geliri:

Hak sahiplerine iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm geliri bağlanması 5510 sayılı Kanunun 20. maddesinde düzenlenmiştir.
Ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.

Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar:
Kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir.


Kız Çocukları İçin Aylık Bağlama Şartları:
Kız çocuklarının yaşları ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması şarttır. Kız çocukların hak sahibi olma şartları içerisinde belli yaşlara kadar öğrenci olma koşulu bulunmamaktadır.


Malul Çocuklar İçin Şartlar:
Ölüm aylığı, Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılan kız ve erkek çocuklarına bağlanacaktır. Malul çocuklarda, yaş, öğrencilik niteliği ve bekar olma şartları aranmaz.Evlenme Ödeneği:5510 sayılı Kanunun 37. maddesine göre evlenmeleri nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde, almakta oldukları gelir veya aylıklarının (ek ödeme hariç) iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenecektir.


Malul Çocukların Aylıkları:
Malul çocuklara bağlanan aylıklar;

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları,
Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı,
5510 sayılı Kanunun 94. maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini,
izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.
Sigortalının ölüm tarihinde aylık bağlanmamış ya da bağlandıktan sonra kesilen çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda malul olanlara, Kanuna tabi veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamaları ve buralardan kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık bağlanmaması koşuluyla, malullük durumunun tespitine esas sağlık kurulu rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır. Malul çocukların evlenmeleri halinde aylık kesilmeyecektir.

SONUÇ:
Malul çocukların evlenmeleri durumunda aylıkları ve gelirleri kesilmediğinden evlenen malul kız çocuklarına evlenme ödeneği yada halk tabiri ile çeyiz parası verilmeyecektir.

SİZDEN GELEN SORULARA KISA CEVAPLAR:
60 YAŞ 7000 GÜN
01/04/1982 yılında doğdum.01/10/2000 yılında ilk defa SSK oldum.3000 gün kadar prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum?Erman


Emekli olmanız için 09/09/1999 yılından sonra ilk defa sigortalı olanlar için 7000 gün prim ödeme yanında 60 yaş şartlarına sahipsiniz. 4000 gün kadar prim ödeyerek prim gününü 7000 güne tamamlayacaksınız. 25 yıl sigortalılık süresi 4500 gün 60 yaşında emekli olursunuz.
***

ASKERLİĞİNİ BORÇLAN EMEKLİ OL
01/01/1966 yılında doğdum.01/10/1980 yılında ilk defa SSK oldum.4500 gün prim ödemem var.18 ay askerlik yaptım .Ne zaman emekli olurum?Faruk


24.05.1979-23.11.1980 arasında ilk defa sigortalı olanlar 25 yıl 45 yaş 5000 gün ile emekli olur.

Yukarıdaki tabloya göre 45 yaşınız ve sigortalılık süreniz dolmuş.500 gün kadar askerliğinizi borçlanırsanız.Hemen emekli olursunuz.

***
100 GÜN SONRA GSS TESTİ YAPTIRMANIZ GEREKİR
Uzun yıllardır SSK olarak çalışıyorum.İşten ayrıldığımda sağlık yardımından ne kadar süre yararlanma haklarım vardır?Hüseyin

İşten ayrıldığınız tarihten itibaren 10 gün sağlık yardımı alma hakkınız var.Siz uzun yıllar kayıt altında çalışan olduğunuz için 90 gün daha sağlık yardımı alırsınız.Toplam da 100 gün kadar sağlık yardımı hakkınız vardır.
100 gün bitiminde ADNKS göre Kaymakamlıkların SYDV müracaat ederek Gelir Testi yaptırmanız gerekecektir.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfında yaptıracağınız gelir testinde, aile içinde kişi başına düşen ortalama gelirin aylık tutarı;
01/07/2012 Tarihi İtibariyle;
-Asgari ücretin üçte birinden(313.50 TL) az çıkarsa, prim ödemeden,
-Asgari ücretin üçte biri(313.50 TL) ile asgari ücret(940.50 TL) arasında çıkarsa, aylık 37.62 TL,
-Asgari ücret(940.50 TL) ile asgari ücretin iki katı(1.881 TL) arasında çıkarsa, aylık 112.86 TL,
-Asgari ücretin iki katı ve daha fazla çıkarsa veya gelir testine girmezseniz aylık 225.72 TL
Genel Sağlık Sigortası primi ödeyerek sağlık yardımı alabilirsiniz.

VEDAT İLKİ
vedat.uzman@gmail.com


 

http://alitezel.com/tezel/index.php?sid=yazi&id=5641

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi