Facebook Takip edebilirsiniz

17 Eylül 2012 Pazartesi

Tamamlayıcı sağlık sigortası nerde? / Ali TEZEL

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası nerde?

 

28 Haziran 2012 tarihinde SGK tarafından yayınlanan 2012/25 sayılı Genelge ile Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Ancak üzerinden 3 ay geçtiği halde bu sigorta türünü gerçekleştiren özel sigorta şirketi yok…

 

Genel Sağlık Sigortası uygulaması gereğince, özel hastanelere gittiğinizde hangi sağlık muayene, teşhis ve tedavileri uygulandıysa SGK bizim için o hastaneye para öder. Özel hastanelerde bizlerden SGK’nın ödediği rakamın yüzde 90’ı kadarını da bizden ister. Biz de konuyu 5 Temmuz 2012 günü bu köşeden duyurduğumuz, “ Hastane fark ücretlerini Özel Sağlık Sigortası ödeyebilecek” başlığı ile duyurmuştuk.

 

***Özel Sağlık Sigortaları ne bekliyor?

Konu 5510 sayılı Kanun’un 98 inci maddesinde düzenlenmiştir ve düzenlemenin ayrıntıları da 2012/25 sayılı genelgede açıklanmış ve uygulamaya yol vermiştir ama daha tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamaya sokan özel sağlık sigorta şirketi yok.

 

5510 sayılı Kanun’un 98 inci maddesine göre; “Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir” ve “Bu Kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamaz.”hükmünü içermektedir.

 

***TAMAMLAYICI SİGORTA NELERİ ÖDEYECEK

Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık hizmetleri kapsamında maalesef muayene ücretleri yok. Yani, özel veya kamu hastanesine gittiğimizde vereceğimiz (emeklilerin aylıklarından kesilen) muayene ücretlerini mutlaka cebimizden ödeyeceğiz. Muayene ücretleri özel sağlık sigortası kapsamında olmayacak. Ayrıca, muayenede sonra yazılan reçete bedeli için eczanelere ödediğimiz yüzde 10 ve 20’li ödemeler olmayacak.

 

***İLAVE ÜCRETLER VE YATAK ÜCRETLERİ ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINA

Uygulama ile sadece özel hastanelere ödediğimiz ilave (fark) ücretler ile kamu hastanelerine ödediğimiz özel yatak ücretleri özel sağlık sigortasına sigorta ettirilebilecek. Bunun için özel sağlık sigortaları “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası” poliçesi hazırlayıp isteyenlere satacaklar. İçerdiği teminat paketlerini de ilan edeceklerdi ama daha poliçeler ortada yok.

Özel Sağlık Sigortasından satın alınabilecek poliçe ile karşılanacak hizmetler;

a) SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ait bedeller, (güzelleşmek amaçlı sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmeti olarak ruhsatlandırılmayan işler)

b) Özel hastanelere ödediğimiz ilave ücret tutarları,


c) Özel--kamu tüm hastanelerde ayrıcalıklı oda isteme gibi otelcilik ücreti (özel oda ücreti) gibi hastadan alınabilecek tutarlar, özel sağlık sigortasına parası ödenerek poliçe satın alınabilecek.

Ali TEZEL

http://alitezel.com/tezel/index.php?sid=yazi&id=5638

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi