Facebook Takip edebilirsiniz

19 Eylül 2012 Çarşamba

Yıllık izin ücreti için iş sözleşmesinin sona ermesi gerekir / Devrim Avcı

 

Yıllık izin ücreti için iş sözleşmesinin sona ermesi gerekir

SORU: Geçtiğimiz ay içinde işveren benim iş sözleşmemi feshetti. Ben de kıdem ve ihbar davası açtım. Ama bu davada yıllık izin alacağım açısından sorunlar yaşanıyor. Bu açıdan yıllık izin hakkına dair düzenlemeler nasıldır? Acaba yıllık izin ücretimi alabilir miyim?

 

CEVAP: İş Kanununun 59. maddesinde iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği hüküm altına alınmaıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, bu noktada sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının bir önemi bulunmamaktadır.

.
İşçinin işe iade davası açması durumunda ise, izin ücretinin talep edilip edilemeyeceği ise işe iade davasının sonucuna göre belirlenmelidir. İşçinin dava sonucu işe başlatılması durumunda fesih ortadan kalkmış olmakta ve iş ilişkisi halen devam ediyor sayıldığı için yıllık izin ücreti istenemeyecektir. Ancak, işçinin işe başvurusuna rağmen yasal bir aylık işe başlatma süresi içinde işe alınmaması halinde ise, işe başlatmama anı fesih tarihi olarak kabul edildiğinden izin alacağı bu tarihte talep edilebilir hale gelmektedir.

.
Eklemekte yarar vardır. Yıllık izinlerin kullandırıldığına dair ispat yükü işverene aittir. Yıllık izin ücretine ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

.
Uygulamada Yargıtay tarafından iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmediğinden mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmeyeceği kabul edilmektedir.
Yıllık izin hakkı Anayasa temeli olan dinlenme hakkı kapsamında olup işçinin iş sözleşmesi sırasında ücrete dönüşmez. Ve bu haktan vazgeçilemez.

.
Dolayısıyla, her ne kadar dava dosyasını görmeden net bir yanıt veremeyecek olsam da, verilen bu bilgier ışığında bu hususları dava dosyanızın içeriği kapsamında değerlendirmeniz olanaklıdır.

Devrim Avcı

http://www.evrensel.net/news.php?id=36469

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi