Facebook Takip edebilirsiniz

5 Ekim 2012 Cuma

'Ödeme emri ve Vergi / ceza ihbarnamesinde' dikkat edilmesi gereken hususlar

'Ödeme emri ve Vergi / ceza ihbarnamesinde' dikkat edilmesi gereken hususlar


Postacı kapıyı iki kez çalar ama vergi dairesi siz kapıyı açıncaya kadar çalmaya devam eder.


Eskiler, postacı gördü mü heyecanlanır, acaba bize de uğrayacak mı diye beklemeye başlardı. Oysa günümüzde durum değişti; artık postacılar mektup değil de daha çok fatura, ceza, ödeme emri, mahkeme tebligatı vb. evrakları getiriyor. Hal böyle olunca da, postacı gördük mü yine heyecanlanıyoruz ama “acaba bir borç kağıdı mı yoksa tebligat zarfı” mı bırakacak diye….

Kayıtdışı ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve arttırılan denetimler neticesinde şu günlerde “tebliğ zarfı” yazılı zarflar birçoklarına gönderildi; henüz almadıysanız yakında sizin de kapınızda bir memur bu zarfı imzalatmak için karşınıza çıkabilir.
Üzerinde “tebliğ zarfı” yazıyorsa içinden; “ödeme emri ya da vergi/ceza ihbarnamesi” yazan evrak çıkar.

Burada çok detaya girmeden fakat bizim için son derece önemli olan bir iki hususa değineceğim.

İlk dikkat etmeniz gereken zarfın üzerindeki tebliğ tarihi. Çünkü bu tarihe göre yapılması gerekenler var; ödem emrinde 7 gün, vergi/ceza ihbarnamesinde 30 gün hak düşürücü süre.

Ödeme emrine karşı, böyle bir borcunun olmadığı, borcunu kısmen ödediği ya da borcun zamanaşımına uğradığı, iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi mahkemesinde dava açılabilir.

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı da, 30 gün içinde dava açabilir. Vergi dairesine müracaat ederek vadesinde veya 6183 sayılı kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitiminden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse;

·        Vergi ziyaı ve cezada kesilen cezanın birinci defada yarısı; müteakiben kesilenlerde üçte bir,

·        Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında ise üçte bir daha az ödeyebilirsiniz.

Mal bildiriminde bulunmazsanız hapis cezası var.

Ödeme emri gelen kağıtta, “süresinde ödenmeyen borç ile ilgili mal bildiriminde bulunulması gerektiği, borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı takdirde üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı mal bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı” yazmaktadır.

Kimi zaman “zaten üzerimde herhangi bir mal” yok değip mal bildiriminde bulunulmuyor. Oysa mutlaka “üzerimde herhangi bir mal yoktur” yazıp bir dilekçe ile müracaat etmek gerekiyor. Aksi halde hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz.

Bunlara dikkat edin ama siz siz olun “tebliğ zarfı” yazan bir zarf alırsanız mutlaka işin uzmanına danışın.

.
İ.Burak OĞUZ
 SMMM


http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3288

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi