Facebook Takip edebilirsiniz

5 Ekim 2012 Cuma

EV İŞLERİNDE ÇALIŞAN KADINLAR KIDEM TAZMİNATINI HAK ETMEZ

 

 

EV İŞLERİNDE ÇALIŞAN KADINLAR KIDEM TAZMİNATINI HAK ETMEZ

20 yıldır bir iş adamının evinde ,ev işlerinde yardımcı eleman olarak çalıştım.Sigortam ödenerek Haziran ayında emekli oldum.Artık bu evde çalışmak istemiyorum.Emekli maaşım ile geçineceğim.

Apartman görevlileri kıdem tazminatı alırken,benim kıdem tazminatı alma hakkım var mı?Ev Hizmetlisi.

Sayın okurum,

4857 sayılı İş Kanununa göre 4’inci maddesinde (e)bendinde Ev Hizmetlerinde çalışanlar bu kanunundan istisna edilmişlerdir.

Bundan dolayı 1475/14.Maddesine göre Kıdem Tazminatı hakları bulunmuyor.

6098 sayılı Borçlar Kanunun ilgili maddelerini incelediğimizde;

Kıdem tazminatı konusunda düzenlemeye gidilmemiştir.

Bundan dolayı tazminat isteme hakkınız bulunmamaktadır.

**

Sizden Gelen Sorulara Cevaplar

49 YAŞINDA EMEKLİ OLACAKSINIZ

05/06/1965 yılında doğdum.07/06/1985 yılında ilk defa SSK’lı oldum.17,5 yıl Bağ-Kur’lu oldum.

01/09/2007 tarihinden itibaren 3,5 yıl kadar SSK prim ödedim.Ne zaman emekli olurum?Suat

24.05.1985-23.11.1986 arasında25495300

 

Yukarıdaki tabloya göre 25 yılınız ve gününüz dolmuştur.05/06/2014 yılında emekli olacaksınız.

**

İŞ KANUNUNDA EV TAŞIMA İZNİ YOK

Evimi taşıyorum.İş Kanununda ev taşıma izni var mıdır?Teoman

İş Kanununda bununla ilgili bir düzenlemeye gidilmemiştir. İşvereniniz tarafından ücreti yada ücretsiz olarak bu izini sizi kullandırabilir.

**

AY DÖNEM İÇİNDE İŞE GİRENLERİN SİGORTA GÜNLERİ HESAPLAMASI

Ay Dönem içinde işe girenlerin sigorta günleri nasıl hesaplanır.Bu konuda kısa bir bilgi verir misiniz?Muhasebeci.

Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Ay/dönemin ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları için aşağıdaki örnek size yol gösterecektir.

Örnek- (D) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 19/3/2012 tarihinde işe başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2012/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 13 gün olarak, işe başlama tarihi ise 19/3/2012 olarak sisteme girilecektir.

**

15 YIL 3600 GÜN 50 YAŞ YETERLİ

01/02/1965 yılında doğdum.01/02/1980 yılında ilk defa SSK’lı oldum.2000 gün kadar SSK prim ödedim.Ne zaman emekli olurum?Saadet

01/04/1981 öncesi sigortalı olan bayanlar için 20 yıl 5000 gün yada 50 yaş 15 yıl 3600 güne ihtiyacınız var.

Sizin için ekonomik emekli olmak için 15 yıl 3600 güne ihtiyacınız var.

1600 güne ihtiyacınız var.41 ay kadar isteğe bağlı prim ödeyin,370 gün kadar SSK’lı çalışırsanız.

Emekli olacaksınız.

**

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞİ ÖDENEĞİ ALIRKEN İŞVEREN ATIFET KABİLİNDE ÖDEME YAPARSA PRİME TABİ TUTULUR

İşyerimizde çalışan işçilerin istirahatli günlerinin primini işveren ödüyor.Bordroda gösteriliyor.Sigorta primi ödenir mi?Muhasebeci

İşverenlerce SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, SGK'ca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri veya SGK'ca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları süreler için işverenlerince yapılan bu ödemeler, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında değerlendirilerek prime tabi tutulacaktır.

SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alan (ay/dönem içinde istirahatli olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır.

Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması halinde, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.

Örneğin:

Özel sektöre ait bir işyerinde çalışmakta iken Ahmet bey 17/3/2012 - 25/3/2012 döneminde istirahatli olması nedeniyle SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alan bir sigortalı için, işvereni tarafından bu süreler için SGK'ca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2012/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır.

İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi halinde ise sigortalının 2012/Mart ayı prim ödeme gün sayısı 31-9=22 olacaktır.

**

 

ALMANYA İLK İŞE GİRİŞİ MAHKEME İLE KARAR AL EKONOMİK BORÇLAN EN AZ 1000 TL EMEKLİ MAAŞI AL

 

1973 yılında Almanya’ da çalışmaya başladım.2012 yılında Türkiye’ye geldim.Almanya’daki şartlarım tamam yaştan dolayı emekli olmayı bekliyorum.

Ekonomik olarak nasıl borçlanırsam emekli olurum? Kadri

Sizin emekli olmanız için Almanya’daki ilk işe giriş tarihinizi Türkiye’de Mahkeme kararı ile başlangıç saydırmanız halinde Yurtdışı Borçlanma Beyan Talebinde tarih seçimi yaptığınızda 36.000 TL karşılığında en az 1000 TL kadar emekli maaşı alırsınız.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5719

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi