Facebook Takip edebilirsiniz

10 Ekim 2012 Çarşamba

FAZLA ÇALIŞMA/FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMADA GÜN MÜ YADA HAFTA ESASI MI DİKKATE ALINIR?

 

FAZLA ÇALIŞMA/FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMADA GÜN MÜ YADA HAFTA ESASI MI DİKKATE ALINIR?

Yazılarınızı Ali Tezel com sitesinden takip ediyorum.İşyerimizde fazla çalışmalar yapılıyor.Bundan dolayı bazı ikilemlerle karşılaşıyoruz.

Örneğin : Çalışan işçimizi Fazla Süreli mi?Fazla Mesai ile çalışma diye ayırım yapar iken o haftayı tamamlamasını takip edecek miyiz?

Bu konuda bilgi vermenizi istiyorum? Kurumsal İşyeri

Sayın okurum çalışma hayatında en sıkıntılı ve davalı olunan konuların başında fazla mesai kavramı ile karşı karşıya kalırız.

Bu konuda kısaca size bilgi verme adına Fazla Süreli Çalışma Nedir? Fazla Çalışma Nedir?bu kavramları ele alarak konuyu detaylandırmaya çalışacağız.

Çalışma Süresi Esası Nedir?

Çalışma süresi;

Dönem içindeki hafta sayısının, haftalık çalışma süresi çarpımı sonunda bulunan miktarı aşamaz.

7,5 Saat Kavramı;

Çalışma süresinin haftalara tam bölünemediği hallerde, çalışma süresi iş günü üzerinden ve her iş günü 7,5 saatlik iş süresi kabul olunmak suretiyle hesaplanır.

45 Saat kavramı;

İş Kanunu(4857) kapsamına giren işlerde bir çalışma dönemi içindeki haftalık iş süresi 45 saatten az ya da çok olarak belirlenebilir.

Taraflarca kararlaştırılan çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen ortalaması 45 saati geçemez.

FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI NEDİR?

İş Kanunu kapsamındaki işlerde fazla çalışma, bir çalışma dönemindeki çalışma süresinin dışında yapılan çalışmadır.

Bir çalışma dönemi içinde, izinli veya raporlu bulunmaları veya işe yeni başlamaları veya işten ayrılmaları nedeniyle tam olarak çalışamayan veya işyerindeki zorlayıcı nedenlerle tam olarak çalıştırılamayan işçilerin fazla çalışmaları, o dönem içinde çalıştıkları gün sayısına göre hesaplanır.

Bir yıl içinde yapılacak fazla çalışmaların toplamı 270 saati aşamaz.

4857 Göre Fazla Çalışma ve Fazla Çalışma Süreleri;

Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar olarak tanımlanır.

Fazla sürelerle çalışma: Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları

O halde tanımlamalara baktığımızda sınır çizgi 45 saat olarak belirlenmiştir.

Aşarsa Fazla çalışma,altında kalırsa 45 saate kadar tamamlanan çalışmalara fazla süreli denilerek değerlendiriliyor.

Zamlı Parası İşçi Lehine Nasıl Karar Veriliyor?

Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

270 Saate Takılırız Neden Acaba?

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz.

Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.

İnce Ayar İş Yapan İşverenler Yarım Saat Kavramına Takılırsa:

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında ;

1.)Yarım saatten az olan süreler yarım saat,

2.)Yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.

Para Ödemeyi Sevmeyen İşveren İşçisine İzin Kullandırmayı Sever:

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi;

İşçi isteyecek( işveren zorlama yapmayacak),

işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla,

bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine,

fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı,

fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı

serbest zaman olarak kullanabilir.

6 Ay Zamanı var;

İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.

Özlük Dosyanızda Onay ve Belgeleri İhmal Etmeyiniz:

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.

İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, 4857 sayılı İş Kanununun 32 ve 34 üncü maddeleri uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanununun 37 nci maddesi uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.

Sonuç olarak Çalışanlara Kanunda belirtildiği şekli ile Fazla Çalışma yada Fazla Sürelerle ilgili çalışmalarda hak edişlerini vermenizi tavsiye ederim bu konuda işçi lehine verilen yargı kararları da olduğu için işverenlerin bu uygulamayı göz ardı etmemeleri gerekiyor.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

 

http://alitezel.com/tezel/index.php?sid=yazi&id=5728

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi