Facebook Takip edebilirsiniz

1 Ekim 2012 Pazartesi

İş kazası incelemesi bir ayda bitmeli / Memet ESER

 

 
İş kazası incelemesi bir ayda bitmeliOldukça mağdur olduğu anlaşılan bir okurumuz yazıyor: 2012 yılı başında iş kazasına uğramış, uzun süre tedavi görmüş, halen sağ elini/kolunu neredeyse kullanamıyormuş, SGK ya dilekçe verip iş kazasına uğradığını bildirip “iş kazası maaşı” bağlanmasını talep etmiş, dilekçesini 2012/Mart ayında vermiş ama halen daha bir sonuç alamadığını söylüyor…

Benzer durumda olanlar için SGK uygulamasını süreleri ve inceleme makamlarını da dikkate alarak açıklayalım…

Bir kere, artık işçilerin uğradığı iş kazası incelemelerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iş müfettişleri yapmıyor. İşverenler, İş Kanunu gereği işçilerinin iş kazasına uğraması halinde durumu 2 işgünü içerisinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bildirseler bile inceleme buralardan yapılmıyor…

İş kazası incelemelerini artık sadece SGK yapıyor. İşveren SGK ya da 3 iş günü içinde kazayı bildirmek zorunda…

Belli ki, bu olayda işverenin bir bildirimi olmamış. Ancak, SGK iş kazası iddiasını işçi bile kendisine bildirse konuyu araştırmak ve incelemek zorundadır. Dahası, bu konuda sınırlayıcı süreler bulunmaktadır. SGK yetkilileri bu sürelere uymak zorundalar…

İş kazası iddiası kendisine ulaşan SGK ünitesi, iddianın niteliğine göre hareket edecektir. Şöyle ki, eğer iddia iş kazası sonucu ölüm veya maluliyet ise konuyu incelenmek üzere SGK müfettişlerine aktaracaktır. Bunu da kendisine yapılan yazılı bildirimden itibaren 10 gün içinde yapmak zorundadır. Bu süre geçirilemez. SGK müfettişleri de 7 gün içinde yapılacak görevlendirmeyi müteakip bir hafta içinde işverene ulaşıp incelemeye başlayacak ve netice de defter ve belgelerin incelenmesi suretiyle incelemeyi bir ay içinde sonuçlandıracaktır.

Raporun yazımı ve uygulanması için üniteye gönderilmesi süreci olsun olsun maksimum 3 ay olabilir.

Okurumuz açısından oldukça uzun bir sürenin geçtiği anlaşılıyor. Bir de maluliyet ve ölüm sözkonusu olmadığı için belli ki inceleme SGK denetmenlerince yapılmış. Burada da işin uzun sürmemesi gerekiyor. Keza SGK öteden beri özellikle iş kazası incelemelerine hep öncelik tanır.
Okurumuz eğer eksik bilgi vermiyor ise, iş kazası incelemesi yapılmış olsa bile ayrıca tahsis talebinde bulunmamış olabilir. Yapması gereken gidip SGK müdürlüğünde matbu bir form olan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesini doldurmaktır. Ancak o vakit, uğradığını iddia ettiği iş kazasından ötürü, inceleme sonucunda olayın iş kazası olduğuna da karar verilmiş ise mesleğinde kazanma gücünü en az %10 oranında kaybetmiş olması koşulu ile birlikte kendisine “iş kazası maaşı” yani sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilir.

 

Memet ESER

 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21590239.asp


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi