Facebook Takip edebilirsiniz

9 Ekim 2012 Salı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE DEVLET TARAFINDAN DESTEK VAR

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE DEVLET TARAFINDAN DESTEK VAR

30/06/2012 Tarihli Resmi Gazete Yayımlanarak Çalışma hayatına 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu merhaba demiştir.

6331 sayılı Kanun ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında disiplin hükümlerini uygulamayı hedeflemiştir.

Bu kanunun uygulamaya alınması ile birlikte ne kadar başarılı yada başarısız olduğunu ilerleyen yıllarda göreceğiz.

Tabi ki bu konuda yapılacak objektif değerlendirmeler ve sayısal veriler uzmanlar tarafından yorumlanarak.

Kanunun 7.Maddesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi ele alınmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca aşağıdaki şartlarla destek verilecektir.

Kamuya ait işyerleri hariç olmak üzere ,10 kişiden az çalışanı bulunanlardan,

 • Ø çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir


Fakat Bakanlar Kurulu, 10 kişiden az çalışanı bulunanlardan;

 • Ø az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.


Finansmanı:

Kısa Vadeli Sigorta Kollarından toplanan primler ile SGK tarafından finansa edilecektir.

Kayıtlar:

SGK kayıtları dikkate alacaktır.

Denetimler Önem Taşıyacaktır ve 3 Yıl Yararlanmama Gerçekleşebilir:

SGK ,ÇSGB ve diğer kurumlar tarafından denetimler yapıldığında sigortalılık unsuru ve bildirimi masaya yatırılacaktır.

6331 sayılı Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde;

 • Ø İstihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden,

 • Ø Tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir .

 • Ø Bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.


 

Yetkili Bakanlık ÇSGB:

Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek kuşkuları gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunları çözmeye ÇSGB yetkilidir.

Yönetmelik Düzenlenecek:

Maliye Bakanlığından görüş alınarak ÇSGB tarafından uygulamaya yönelik esasları belirleyen yönetmelik hazırlanacaktır.

Yönetmeliğin Konusu:

 • Ø İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin uygulanması.

 • Ø Destek sağlanacak ondan az çalışanı bulunan işyerlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak kısmı ve ödenme şekli.

 • Ø Destekten faydalanabilecek işyerlerinin taşıması gereken şartlar.

 • Ø İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek kuruluşların özellikleri.


Bu Madde İçin İşbirliği Yapılacak Bakanlıklar ve Mesleki Kuruluşlar:

Etkinlik ve sürekliliğin sağlanması amacıyla; ÇSGB tarafından ;

 • Ø Sağlık Bakanlığı,

 • Ø Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

 • Ø ilgili meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilir.


Yürürlüğe Girmesi İçin Verilen Süre:

 • Ø 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,(30.06.2014)

 • Ø 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,(30.06.2013)

 • Ø 3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,(30.12.2012)


 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

 

http://www.alitezel.com/tezel/index.php?sid=yazi&id=5726

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi