Facebook Takip edebilirsiniz

1 Ekim 2012 Pazartesi

Özürlünün gece çalıştırılması / Arif Temir

 

Özürlünün gece çalıştırılması

Özürlülerle ilgili çok sayıda düzenleme yapılmıştır. Ancak bu düzenlemeler özürlülerin sorunlarını tamamen çözmemiştir. İşte bu çözülmeyen sorunlardan biride özel sektörde çalışan özürlülerin gece döneminde çalıştırılması. Okurlarımızdan M.Tunç özel sektörde özürlü olarak üç posta halinde çalıştıklarını, kendisinin gece vardiyasında çalışmak istemediğini ancak patronunun çalıştırdığını ifade ediyor.

MEMURA VAR İŞÇİYE YOK
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre özürlü memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemiyor. İş Kanununda özürlünün gece döneminde çalışmasını yasaklayan bir hüküm bulunmuyor. Bazı koruyucu düzenlemeler var. Bu düzenlemelere göreişverenler, işyerlerini özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin özürlü çalışana uygunluğunu sağlayacak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar. Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri iş kanunlarında belirtilen sürelerden az olmamak koşuluyla, özürlünün durumuna göre belirlenebiliyor. İş mevzuatındaki düzenleme özürlünün gece dönemindeki çalışmasını yasaklamıyor. Bu nedenle memur olarak çalışan özürlülerin gece postasında çalışmaları kendi isteklerine bağlandığı gibi işçi olarak çalışanlarında gece postalarında çalıştırılmayacağına ilişkin yada gece çalışmalarında onaylarının alınacağına ilişkin bir düzenleme yapılmasında fayda var.

Okur sorularına cevaplar

Devlette çalışan işçinin eş durumu tayini
Soru:
Kamu işçilerinin eş durumundan tayini var mı? M.Ayten

Cevap: Sayın Ayten, 6111 sayılı Kanundaki düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilereyurt içinde ve yurt dışında sürekli görevle atanan memurların işçi olan eşlerine işçilik süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar ücretsiz izin verilebilecek. Bu düzenlemeye göre kamuda çalışan işçiye eş durumu tayini yok ancak sekiz yıla kadar eşi memur olan daimi işçiye ücretsiz izin hakkı var

Minibüs şoförlerinin sigortalılığı
Soru:
Bir minibüste şoförüm. Sosyal Güvencem yok. Bu güvenceye nasıl kavuşabilirim?R.Yılmaz

Cevap:Kısmi süreli(part-time) iş sözleşmesi ile çalıştıkları minibüsde ay içinde 10 günden az çalışmaları bulunan şoförler 01.03.2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında (eski SSK'lı olarak) sigortalı sayılacaklardır.
Bu durumdaki minibüs şoförleri 30 gün süre ile primlerini kendileri ödeyeceklerdir. Ancak primlerini 2012 yılında prime esas günlük kazancın 19 katı olarak %32.5 oranında ödeyecekler. 19 kat her yıl için bir puan artırılarak 30 kata çıkacak.
01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arasında ay içerisinde 10 günden az çalışıp primlerini aylık kazanç alt sınırı üzerinden kendileri ödeyecek olan şoförler (işsizlik sigortası ödemek istemezlerse) 29,55x19x%32,5=182,47 TL prim ödeyeceklerdir. Şoförler işsizlik sigortasınıda ödemek isterlerse bu durumda 29,55x19x%35,5=199,31 TL prim ödeyeceklerdir.
Şoförler 10 günden az çalıştıkları sürelere ilişkin 2012 yılı için her ay 19 gün ödeyecekleri primlerini 30 gün sayılacaktır. Minibüs şoförü tam süreli (10 gün ve üzerinde) çalışıyorsa sigortalılığını işvereni yapacaktır.
Sayın Yılmaz, minibüsteki çalışma şeklinize göre yukarıda açıklanan düzenlemelerden sizin çalışma sisteminize uyan birini kullanabilirsiniz.

Arif Temir


 

http://www.gunes.com/2012/10/01/yazar/3103/arif_temir/ozurlunun_gece_calistirilmasi.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi