Facebook Takip edebilirsiniz

31 Ekim 2012 Çarşamba

Telafi Çalışmasına İlişkin Ücret Ödemesi

 

Telafi Çalışmasına İlişkin Ücret Ödemesi

 

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 64 maddesi, “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.” hükmüyle telafi çalışmasını ve telafi çalışmasının şartlarını düzenlemiştir.

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğin 7. maddesi, telafi çalışmasını “zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma” şeklinde tanımlamıştır.

Telafi çalışması, işçinin ücretini aldığı ancak çeşitli sebeplerden dolayı çalışmadığı bir süreyi sonradan çalışarak yerine getirmesidir.

 

Telafi Çalışmasını Gerektiren Haller

 

a) Zorunlu nedenler, önceden görülemeyen ve kaçınılamayan, kusurdan uzak dıştan gelen olaylardır. Bunlar; deprem, şiddetli kar, don gibi doğal olaylar olabileceği gibi, devletin koyduğu yasaklar da olabilir.

b) 4857 sayılı Kanunla, özellikle bayram ve tatil öncesinde ve sonrasında işyerinin tatil edilmesi veya işçiye izin verilmesi durumunda, sonradan çalışarak telafi edilmesi mümkündür.

c) 64’üncü madde, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi halinde çalışılmayan sürelerin sonradan telafi edilmesine imkân vermiş; benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi halinde de telafi çalışmasının mümkün olabileceği belirtilmiştir.

Yukarıda bahsedilen durumlarda telafi çalışması tarafların anlaşmasına veya işçinin onayına bağlı değildir. Belirtilen durumlarda işveren, tek taraflı bir kararla, yani işçinin rızası olmadan da telafi çalışması yaptırılabilecektir.

d) İşçinin talep etmesi halinde, işverenin izin verme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşverenin işçiye, mevzuatta yer alan veya sözleşmede hüküm altına alınan hallerin dışında izin vermesi zorunluluğu yoktur. Fakat, işverenin, işçinin talebini kabul ederek, çalışılmayan sürenin telafi edilmesine imkan tanımasını engelleyecek bir durum da söz konusu değildir.

İş Kanunu 64/1 maddesine göre Telafi Çalışmasının Yapılabileceği Süre olarak Çeşitli sebeplerden dolayı işçinin kısmen veya tamamen çalıştırılamadığı sürelerin, en çok 2 ay içinde telafi edilmesi gereklidir hükmüyle telafi çalışmasının süresi düzenlenmiştir.

Buradaki “İki ay” ifadesi takvim ayı olarak değil, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren iki ay olarak değerlendirilmelidir.

İş Kanunu’nun 64 maddesinin son fıkrasında ise, telafi çalışması yapılmayacak zamanlar belirtilmiştir. Buna göre tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Yani, telafi çalışması yapılmak istenen zaman tatil günlerine rastlamamalıdır.

İş Kanunu’nun 64 maddesine göre, telafi çalışmaları, günlük çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz.

Örnek: İşyerinde bir işçi günlük 7 saat çalışıyorsa, telafi çalışmasıyla birlikte ancak 10 saat çalışabilecektir.

Örnek: Günde 8 saat çalışan bir işçi, günde 3 saat telafi çalışması yapabilir. Günde 9 saat çalışan işçi günde ancak 2 saat telafi çalışması yapabilir.

Telafi Çalışmasına Ait Ücret konusunda ise; Kanunda, telafi çalışmasının fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmayacağı belirtilmiştir. Yapılan telafi çalışmasına ilişkin ücret ödemesi söz konusu değildir; çünkü, telafi çalışması niteliği gereği önce, çalışmadan ücretinin alındığı, sonradan da ücreti ödenen bu sürenin çalışılarak telafi edilmesidir. Örneğin, işçi 2 günlük izin almışsa, o güne ait ücretini alacak, daha sonraki bir tarihte de ücretini aldığı ancak çalışmadığı 2 günlük süreyi günde 3 saati ve günlük 11 saati aşmayacak şekilde çalışarak telafi edecektir. Telafi çalışmasına ilişkin ücret daha önce ödendiği için, yapılan telafi çalışması için ayrıca ücret söz konusu olmayacaktır.

 

 

Mehmet Fatih GELERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

fatihgeleri@ikplatform.com

http://www.ikplatform.com/index.php?option=com_content&view=article&id=606:telafi-calmasna-likin-uecret-oedemesi-&Itemid=124

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi