Facebook Takip edebilirsiniz

8 Ekim 2012 Pazartesi

TMS Terminolojisi

 

TMS Terminolojisi
I- GİRİŞUluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı’nın belirlediği uluslararası muhasebe standartları International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS) adıyla çeşitli başlıklar altında belirlenmiştir. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu da söz konusu standartları Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS) olarak ülkemizde yayınlamaktadır. 01.01.2013 tarihinden itibaren de uygulama zorunluluğu mevcuttur.

Standartların uygulaması ile uzaktan yakından ilgisi olan herkes bir öğrenme çabası içerisine girmiş durumda. Birçok kuruluş TMS’ler için eğitici organizasyonlar düzenlenmekte ve bu konuda adeta bir koşturmaca içine girilmektedir. Bu makale TMS’ler hazırlanırken kullanılan dil konusunda bir eleştiri getirmek için yazılmıştır.

II- TMS’LERDE KULLANILAN DİL


Standartların temeli yabancı dil (İngilizce) orijinli olduğundan çevirirken kullanılan Türkçe ifadelerin çok dikkatli bir şekilde seçilmesi zorunludur. Aşağıda, değişik standartlardan alınmış ellinin üzerinde ifade yer almaktadır. Bu ifadelerin birçoğu da tek bir standartta geçmeyip diğer bazı standartlarda da kullanılmaktadır.Gerçeğe Uygun Sunuluş
Gerçeğe Uygun Değer
İşin Normal Akışı
Net Gerçekleşebilir Değer
Karşılıklı Pazarlık Ortamı
Bilgili ve İstekli Gruplar
Dönüştürme Maliyetleri
Uygulanabilir Standart ve Yorumla Uyumlu Olunduğu Ancak Gerçekçi Bir Sunuluş Sağlamak İçin Bir Kuraldan Ayrılındığı
Maliyetlerin Dağıtımı, Örneğin Ürünlerin Ayrılma Noktasındaki veya Tamamlandıktan Sonraki Nispi Satış Değerlerine Göre Yapılabilir

 Borçlanma Maliyetleri Standardı, Borçlanma Maliyetlerinin Stokların Maliyetine Dahil Edildiği Sınırlı Koşulları Belirlemiştir
Gerçek Parti Maliyet Yöntemi
Mevcut Güvenilir Kanıtlar
Geriye Dönük Uygulama - Geriye Dönük Yeniden Düzenleme
Tüm Önemli Yönlerden Donatılmış Bilgi
Finansal Tabloların Yayımı İçin Onaylamaya Yönelik Süreçler
Finansal Tabloları Tamamıyla İdari Olmayan Şahıslardan Oluşmuş Bir Üst Kurula Onaylanmak Üzere Sunulması
Ticari Faaliyetlerinin Durdurulmasına Karar Verilmesi veya Bu Şekilde Hareket Edilmesi Dışında Gerçekçi Bir Alternatifin Bulunmaması
Güvenilir Biçimde Ölçülebilen Gelir
Geri Alınabileceklerinin Muhtemel Sözleşme Maliyetleri
İnşaat Sözleşmesinin Sonucu, Ancak Sözleşmeyle İlgili Ekonomik Faydaların İşletmeye Ait Olmasının Muhtemel Olması Durumunda Güvenilir Biçimde Tahmin Edilebilir
Vergiye Tabi Geçici Fark
Dönem - Ertelenmiş Vergi Varlıkları
Vergiye Tabi Zamanlama Farkı
Belirlenebilir Varlıklar
İndirilebilir Geçici Farklar
Vergiye Tabi Gelir Oluşacağının Muhtemel Olması
Tarımsal Faaliyetlerle İlgili Canlı Varlıklar
Geri Kazanılabilir Tutar
Bir Varlığın Kalıntı Değeri
Yararlı Ekonomik Ömür
Başlangıç Maliyetleri
Sonraki Maliyetler
Takas İşleminin Ticari İçerikten Yoksun Olması
Karşılaştırılabilir Piyasa İşlemleri
Garanti Edilmemiş Kalıntı Değer
Başlangıç Doğrudan Maliyetleri
Kazanılmamış Finansman Geliri
Hizmet Sunumları
Çalışanlara Sağlanan Fayda Planları
Emeklilik Fayda Planları
İşten Ayrılma Sonrasında Fayda Sağlayan Planlar
Tanımlanmış Katkı Planları
Tanımlanmış Fayda Planları
Tanımlanmış Fayda Yükümlülüğü
Plan Varlıkları
Grup İdare Planları
Ortak Kontrol Altında Bulunan Çeşitli İşletmeler Arasındaki Risklerin Paylaşıldığı Tanımlanmış Fayda Planları
Geçerli Kur
Göstergelerin Karışık Olması
Geçerli Para Biriminin Açık Olması
İşletme İle İlgili Temel İşlemler, Olaylar ve Koşullar
Korunmanın Etkinliği Ölçüsü
Yurtdışındaki İşletmenin Çevrimi

 

Naçizane muhasebe, işletme, ekonomi, maliye eğitimi almış; maliye ve muhasebe konusunda uzmanlaşmış birisi olarak yukarıda seçtiğimiz ifadeler, ilk okuduğumuzda tek başlarına anlamlandıramadığımız ifadelerdi. Anlamlandıramamak bir yana bazılarının anlamları konusunda bir tahminde bulunmak bile son derece zordu. Yani ifadeler buram buram çeviri kokmaktaydı.

Onca yerleşmiş muhasebe, vergilendirme, ekonomi tanımlamalarımız varken; muhasebe standartlarını öğrenmek isteyenler silbaştan onlarca yeni ifadeyi ezberlemek zorundadırlar. www.ozdogrular.com

III- SONUÇ


Ülkemizde uygulanmakta olan tekdüzen muhasebe sistemimizin uluslararası alanda geçerli ve mukayese edilebilir veri üretemediği ortadadır. Fakat böyle bile olsa oluşturduğu muhasebe terminoloji kesinlikle yadsınamaz. Öte yandan vergi kanunlarımızın kullandığı birçok ifade de muhasebe standartlarının düzenlenmesinde kuşkusuz yararlanılabilecek mahiyettedir.

Durum böyle iken yapılan muhasebe standartları çevirilerinde yepyeni ifadeler kullanılmış olması standartların öğrenilmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Bunun muhasebe uygulamalarına olumsuz yansıması da kaçınılmazdır.

İngilizce çeviriler ile muhasebe standartlarında oluşturulan kavram kargaşası mümkün olan en az seviyeye hızlı bir şekilde indirilmelidir. Bunun gerek muhasebe gerekse vergilendirme uygulamalarında oldukça olumlu sonuçlar doğuracağı gün gibi ortadadır.

Sinan AKSU*
Yaklaşım


* Vergi Müfettişi (E. Hesap Uzmanı)

http://www.ozdogrular.com/content/view/20541/

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi