Facebook Takip edebilirsiniz

22 Kasım 2012 Perşembe

2013'e az kaldı yeni yasa iş güvenliğinde işvereni zorlayacak gibi.../ PROF. DR. CEM KILIÇ

 

2013'e az kaldı yeni yasa iş güvenliğinde işvereni zorlayacak gibi...

 

Haziran 2012'de Meclis'ten geçen İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile işyerlerine pek çok yükümlülük geldi. Bu yükümlülükler genel olarak; yeni personel istihdamı (İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli), risk değerlendirmesi, çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi, yeni işyeri kurulları oluşturma gibi başlıklardan oluşmakta.

Daha önce bu köşeden yeni yasanın özellikle istihdam zorunluluklarından bahsetmiştik. Bu yükümlük gibi diğer yükümlülükler de işverenler açısından son derece önemli. Çünkü yasadan kaynaklanan zorunluluklara uyulmaması durumunda geçmişe kıyasla önemli sayılabilecek yükseklikte idari para cezaları söz konusu.

İşyerleri 30 Aralık 2012'den sonra "risk değerlendirmesi" yapmaz ise idari para cezası var...

Risk değerlendirmesinin çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıf derecesine bakılmaksızın her işverence yapılması zorunlu. Bu zorunluluk 30 Aralık 2012 tarihinde başlıyor. Bu tarihe çok az bir zaman kalmasına rağmen, işyerleri ve işverenler durumun çok farkında değil. Yapılan denetimlerde işyerinde risk değerlendirme belgesinin olmadığı tespit edilirse 5 bin TL tutarında idari para cezası var. Ayrıca bu ceza her ay için katlanarak artacak.

İşverenler işyerlerinde sağlık ve güvenlik birimi kurmak zorunda

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren, "işyeri sağlık ve güvenlik birimi" kuracak. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre belirlenen haftalık çalışma süresi(45 saat) dikkate alınacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulacak

50 den fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, "İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu" oluşturacak. Yasaya göre, bu kurul çalışmaları işverenin gözetiminde yapılacak. Kurul, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar yapacak. İşyerlerinde bu kurulun oluşturulması görevi işverene verildi. Ancak işveren bu kurulu oluşturmaz ya da çalışmasını sağlayacak tedbirleri almaz ise idari para cezasıyla karşılaşacak.

Alt işverenler de kurul oluşturmak zorunda

6 aydan fazla süren işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
- Asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul oluşturmuşsa koordinasyonu asıl işveren yapacak,
- Asıl işveren kurul oluşturmuşsa alt işveren koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atayacak,
- Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, kurul oluşturan alt işverenle koordinasyonu sağlamak için kurula vekâleten yetkili bir temsilci atayacak.

Güvenlik raporu ve büyük kaza önleme belgesi

İşveren, yeni yasaya göre, işletmeye başlamadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerinin büyüklüğüne göre "büyük kaza önleme politika belgesi" veya "güvenlik raporu" hazırlamak zorunda. Bu zorunluluğa uymayan işverene 50 bin TL idari para cezası kesilecek.

Güvenlik raporu hazırlama zorunluluğunda olan işveren, hazırladığı raporun içerik ve yeterlilikleri bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerini açabilir. Bu zorunluluğa uymayan işverene 80 bin TL idari para cezası kesilecek.

İdari para cezaları can yakacak gibi

6331 sayılı Yasa'da her fiil için farklı tutarda idari para cezaları belirlendi. Bu cezalar 1.000 TL ile 80 bin TL arasında değişmekte. Ancak, bu cezalardan bazıları her ay, bazıları her çalışan için kesileceğinden işverenler çok yüksek tutarlarda cezalarla karşılaşabilir.

Örneğin: İşyeri hekimi ve güvenlik uzmanı görevlendirmediği tespit edilen işverene; işyeri hekimi için 5 bin TL ve güvenlik uzmanı için 5 bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL idari para cezası kesilecek. Aykırılığın devam ettiği her ay içinde 10 bin TL idari para cezası kesilecek.

 

http://www.dunya.com/2013e-az-kaldi-yeni-yasa-is-guvenliginde-isvereni-zorlayacak-gibi...-150228yy.htm

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi