Facebook Takip edebilirsiniz

27 Kasım 2012 Salı

68 maddelik yeni bir " Torba Yasa" taslağı

68 maddelik yeni bir " Torba Yasa" taslağı


Ankara kaynaklı haberlere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 68 maddelik bir Torba Yasa Taslağı yakında TBMM'ye sunulacak.


Torba yasa son yıllarda Hükümet'in pek beğendiği "icraatı kolaylaştırma" aracı oldu.
Belli konularda karşılaşılan kanuni engelleri yok etmek için, belli dönemlerde çıkarılan torba yasalarla, sorunlara "toptan" çözüm getiriliyor.


İcra organı Hükümet için torba yasa büyük kolaylık sağlıyor. Ne var ki adı üzerinde bir yasa içinde çok farklı konular ele alındığında, olumlu ve olumsuz mevzuat, torba yasa tartışmalarında birbirine karışıyor. İyi ve kötü bir arada kanunlaşıyor.


Ankara kaynaklı haberlere göre son torba yasa taslağında; (1) İmar Kanunu'nda, (2) Mera ve Orman Kanunu'nda, (3) Kıyı Kanunu'nda ve (4) Vergi Kanunları'nda önemli değişiklikler öngörülüyor.


Bunların bazıları tartışılması zor, ihtiyaçlara dayalı değişiklikler, ama bazıları tartışılması gereken konular.


Daha önce örnekleri görüldüğü gibi, bu farklı konular tek bir torba yasa tasarısı içinde yer alınca ayıklanamıyor ve de torba yasa bütünü ile kanunlaşıyor.


Bu son torba yasa tasarısında neler var?


—1992 Yılından önce yapılan kaçak inşaatlara af getiriliyor. Bu önemli bir konu. Çünkü 20 yıl önce bina yapılmış. Yıkılamıyor. Ama yok sayıldığı için de sahiplerinin hak ve sorumlulukları belirsiz. Büyük şehirlerde bu tür çok sayıda yapı var.


— Belli cezalar ile bu tür yapıların kaçak tanımı dışına çıkarılmasında yarar var.


— Kamu yararına tesis kurmak için kıyıların doldurulması da olumlu bir yaklaşım.


— Meraların ve askeri arazilerin yapılaşmaya açılmasını ise alkışlamak mümkün değil.


Hayvancılığın öneminden söz ediyoruz. Hayvanlarımızı meralara çıkaramadığımızdan saman ile besliyoruz. Saman bulamadığımızdan ithal ediyoruz. Bu arada kalan meraları da yapılaşmaya açıyoruz.


Şehirlerin çevresinde yapılaşmamış iki alan kaldı. Mezarlıklar ve askeri araziler. Askeri arazileri çok katlı yapılaşmaya açmaya başladık bile. Torba yasa tasarısı bu konuda uygulayıcılara kolaylık getiriyor.


—Torba yasa tasarısının olumlu maddeleri imar mevzuatındaki ve planlarındaki değişiklikler sonucu imar rantı edinenlerden vergi alınmasını öngören maddeler.


Belli arazilerin imara açılması veya imara açık arazilerdeki imar haklarının yükseltilmesi arazi sahiplerine imar rantı sağlıyor.


Büyük ölçüde imar rantı elde edenlerden vergi alınmasından normal bir şey olamaz.


Tekrarda yarar var, Tasarı birçok konuda eksikleri dolduracak hükümler içeriyor. Fakat bunlar yanında tartışılması gereken, farklı şekilde ele alınması gereken konular da torbanın içine alınmış. Bundan öncekilerde olduğu gibi torba tasarı İçi ayıklanmadan bir bütün halinde kanunlaşacak. İyi ile yanlış bir arada uygulanacak.


Tevfik Güngör


http://www.dunya.com/68-maddelik-yeni-bir-torba-yasa-taslagi-150276yy.htm


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi