Facebook Takip edebilirsiniz

19 Kasım 2012 Pazartesi

İLK DEFA 5510 TABİ OLANLARIN SGDP ÇALIŞMA ESASLARI NEDİR?/SGMD KIŞ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

 

İLK DEFA 5510 TABİ OLANLARIN SGDP ÇALIŞMA ESASLARI NEDİR?

İlk defa 5510 sayılı Kanunun 4-1 (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı olup, yaşlılık aylığı alanlardan Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışma esasları aşağıda belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

a) 5510 sayılı Kanununa göre ilk defa sigortalı olan 4 -1 (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar, yaşlılık aylığı bağlananlar, 5510 sayılı Kanunun 4-1 (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, yaşlılık aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir.

b) İlk defa 5510 sayılı Kanunun 4 -1 (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı olup, 5510 sayılı Kanunun 4 -1 (b) bendi kapsamında çalışanlardan, sigortalılık faaliyetine son vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı istekte bulunanlara yaşlılık aylığı bağlanır.

2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında olanlardan, tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç, almakta oldukları veya bağlanacak yaşlılık aylıklarının %15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Yaşlılık aylığından kesilecek olan bu tutar, 5510 sayılı Kanunun 4-1 (b) bendine tabi sigortalılara ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamaz.

3) 5510 sayılı Kanunun 4 -1 (b) bendi kapsamında olup, aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilen sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmadığından bunlara bu sigorta kollarından sağlanan yardımlar yapılmaz. Sosyal güvenlik destek primine tabi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.

4) 5510 sayılı Kanunun 4-1 (b) bendine tabi faaliyete başladığı için 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre yaşlılık aylığı kesilenler, tercihlerini sosyal güvenlik destek primine tabi olma yönünde, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar ise tüm sigorta kollarına tabi olma yönünde değiştirebilirler.

5) 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası gereğince tercih değişikliği talebinde bulunanların bu değişikliğe ilişkin talepleri, örneği SGK ‘ca hazırlanacak sigorta kolu tercih bildirimi ile alınır. Bunlardan tüm sigorta kollarına tabi olmak isteyenlerin aylıkları, bildirimin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi izleyen ödeme dönemi başında kesilir. Sosyal güvenlik destek primine tabi olmak isteyenlerin aylıkları ise, bildirimin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi gereğince yeniden hesaplanmak suretiyle başlatılır.

**

HALKIN SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYAN SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 2012-2013 YILI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI.

Ali Tezel önderliğinde SSK emekli olan Baş Müfettişlerimiz(Üstatlarımız) , sosyal güvenlik konusundaki usta yazarlarımızın da kurucuları arasında bulunduğu SGM Derneği 2008 yılında büyük bir coşku ile kurulmuştu.

Bu coşku ile ortaya çıkan derneğimiz gönüllük esası dikkate alındığında 4 yıl içinde önemli projelere imza atmıştır.

İlk icraatları ise 2009 yılında 5510 sayılı SS ve GSSK değerlendirilmesini geniş halk kitlesi ile başlamıştır.

2008-2012 yılları arasında 300 üzerinde öğrenciye Halkın Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimleri almasını sağlamıştır.

Sertifika programı mezunu arkadaşlarımızın bir çoğu kendi işyerlerini kurmuşlar.

Bazıları da Kamu ve Özel Sektördeki çalışma sahalarında yollarına güvenli adımlarla devam ederken mevzuatı anlama yönünden diğer çalışanlardan bir adım önde devam ediyorlar.

Derneğimiz 2011 yılında başta Emekli SSK Baş Müfettişi üstat Yılmaz Aydıner önderliğinde her ayın ikinci haftası C.tesi günleri düzenlenen kahvaltılı toplantılarla çalışma hayatını ilgilendiren konular üzerinde toplanarak beyin fırtınası estirilirken bilgi paylaşımı yapılarak alınan eğitimlerin pekiştirilmesi üzerine yoğunlaşılıyor.

2012 yılında Derneğin Genel Başkanlığını üstelenen Aydıner üstadımız yeni yönetim kurulundaki arkadaşları ile birlikte eğitim alanında kış seferberliğine başladı.

2012-2013 yılı derneğin eğitim amaçlı kış toplantısı başta Onursal Başkanı Sn.Ali Tezel olmak üzere Dernek Başkanımız Sn. Yılmaz Aydıner yönetiminde açılmış oldu.

Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile organize olan interaktif katılımlı toplantıda bilgi hazinemize uygulamaya yönelik yeni bilgilerde katmış olduk.

Bu ayın en önemli konusu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ana hatları ile ele alınması,uygulamaya yönelik konun tartışılmasıyla rehber çalışma başlamış oldu.

İlk bölümün sunumu Sn.Bilgin Candemir (A-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı/Makine Mühendisi) tarafından uygulamaya yönelik olarak örneklerle gerçekleştirildi.

Konuyu ilk çağlardan başlayarak tarihsel geçmişini de irdeleyerek Osmanlı’dan günümüz Türkiye’sine göre analiz ederek,İş Kazası ,Meslek Hastalıkları boyutunda anlatıldı.

İlk bölüm sunumunun sonunda 6331 sayılı Kanunun İPC ele alındı.

İkinci bölümde Dr. Ebru Atasoy (Aile Hekimi) tarafından İşyeri Hekimliğinin önemi irdelendi.

Sonuçta İş Güvenliği Uzmanlığı,İş Güvenliği Teknikerliği,İş yeri Hekimliği,İSG ve OSGB ana hatları ile katılımcılara anlatılmıştır.

Dernek üyeleri,katılımcılar bu eğitimden oldukça memnun ayrıldılar.

Umarım kış eğitimlerine tüm üyelerimiz katılarak, ilerleyen günlerde daha coşkulu geçeceğe benziyor.

Üye olmak isteyenler Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği sitesini ziyaret ederek tüzüğü okumaları ,dernek ilgilileri ile iletişime geçerek ileride odalaşma yolunda ilerleyen derneğe destek olanlar mesleki alanında kariyer yapma yolunda ilerleyeceklerdir.

 

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ İLERLEYEN YILLARDA KARİYER MESLEK OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA HIZLA İLERLİYOR.

GELİN BU OLUŞUMDA SİZDE YERİNİZİ ALIN.

Not:Ali Tezel önderliğinde kurulan Sosyal Güvenlik Müşavirliği Derneğine üye olmanızı tavsiye ederim.

Bu arada isim benzerliği olan dernekler de kurulmuştur.

İlk kurulan derneğimiz bu alanda öncü özelliği ile yoluna devam ediyor.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5809

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi