Facebook Takip edebilirsiniz

24 Kasım 2012 Cumartesi

İŞ KAZALARINDA ŞAMPİYONLUĞUMUZU BİR KEZ DAHA KANITLAMIŞ OLDUK / Vedat İlki

 

İŞ KAZALARINDA ŞAMPİYONLUĞUMUZU BİR KEZ DAHA KANITLAMIŞ OLDUK

Samsun’un Tekkeköy İlçesinde kurulu olan bakır işletmesinde ,amonyak tankı kapağının işçilerin üzerine çökmesi sonucu 5 kişinin ölmesi ve 15 kişinin yaralanması ile sonuçlanmıştır.

İş Kazaları incelendiğinde kusur ve ihmal sonucu ortaya çıkma olasılığı oldukça yüksektir.

Büyük ihtimal bu iş kazası da ihmal ve kusurdan kaynaklanmıştır.

5 işçi kardeşimiz hayatını kaybetmiştir.

İşçilerin ölümü baş ve göğüs travmalarına bağlı ezilmelerden olduğu tespit edilmiştir.

Olayla ilgili ‘’Vinç operatörü ile ilgili 2 iddia var. İlk iddia, işin ayın 25'inde teslimi için sürecin hızlandırılmasına ilişkin, ikinci iddia ise projeye aykırı imalat yapıldığına yönelik iddiadır. Bu iki iddiayı da değerlendiriyoruz" diye savcılık yetkilileri konuşmuştur.

Sendika yetkilileri ise bu kazanın iş kazası değil cinayet olduğu yönünde değerlendirmeleri de mevcuttur.

Ülkemizde son yıllarda artan özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma ve esnek çalışma biçimleri ile sağlıksız ve güvenliksiz bir çalışma hayatı işçilere dayatılıyor.

Alt işverenlik yönetmeliği olmasına rağmen karşılaşılan zorluklar nedeniyle, uygulamada sıkıntılar yaşanıyor.

Tabi ki olay yerinde İş ve Sosyal Güvenlik Müfettişleri inceleme yapacaktır.

İlk görüntü ihmal iddialarını taşıyor.

Burada çalışan işçiler taşerona tabi olduğundan İSG eğitimlerinin düzensiz olduğunu görüyoruz.

Büyük ölçekli işletmeler de montaj, onarım faaliyetleri çoğunlukla taşerona verildiğinden ,çalışmayı yapacak elemanların, ayrıca firmanın eğitimsizliği ve İSG konularında yetersizliği kazalara davetiye çıkartıyor.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu için sayılı günler kalmış iken bu konuda ne kadar tedbirsiz olduğumuzu bu kaza ile bir kez daha kanıtlamış oluyoruz.

Şimdi Ne Olacak?

Görevliler olay yerine gönderilecek , gerekli incelemeler yapılacaktır.Sonucu belki kamuoyu ile paylaşılır belki de paylaşılmaz.

Unutularak bu iş kazası da gelip geçecektir.

5510 sayılı SS ve GSSK göre iş kazası sonucu yapılacak yardımları da kısacana hatırlatmak isterim.

İş Kazasına uğrayan sigortalılara;

a-Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi,

b-Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,

c- İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,

ç- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,

d- İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi,

olarak sıralanmıştır.

 

Ölen Sigortalılar İçin 5510 Sayılı Kanununa Göre Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı da bağlanır.

Bunun içinde 5 yıllık sigortalılık süresi borçlanma hariç 900 gün yeterli olmaktadır.

 

Ölen sigortalının Hak sahiplerine hak edişlerine göre hem ölüm geliri hem de ölüm aylığı alabilecektir.

Fazla olanın tamamı az olanın yarısını hak edeceklerdir.

 

İşverenin Kusuru Var İse Yaptırımı Ne Olacaktır?

İş kazası işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu durumunda 5510 sayılı Kanunun 21. maddesi ile SSİ Yönetmeliğin 45. Maddesinde düzenlemeye gidilmiştir.

İş kazası işverenin kastı ,iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, SGK tarafından sigortalıya veya hak sahiplerine bu 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, SGK tarafından işverene ödettirilir.

İş kazası işverenin kastı sonucunda meydana gelmişse, işvereni SGK karşı sorumlu hâle getirecektir. Kasıt, iş kazası işverenin bilerek ve isteyerek, hukuka aykırı eylemiyle neden olması hâlidir. Zarara neden olan eylemin bilinçli olarak yapılması kasıt için yeterli olup, sonuçlarının istenip istenmemesi kastı ortadan kaldırmaz. İşverenin eylemi hukuka aykırı olmamakla birlikte, yaptığı hareketin hukuka aykırı sonuç doğurabileceğini bilmesi, ihmali veya ağır ihmali sorumluluğunu kaldırmayacaktır.

İş kazası işverenin, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda oluşmuşsa işvereni SGK karşı sorumlu hâle getirecektir. Mevzuat, yasal olarak yürürlüğe konulmuş ve yürürlüğünü muhafaza eden, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği alanında yasa koyucu ile yasa koyucunun yürütme veya idareye verdiği yetki sonucu bu organlarca kabul edilen genel ve objektif kural veya hükümlerin tümüdür.

KAÇINILMAZLIK İLKESİ

İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınacaktır. Kaçınılmazlık, olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen iş kazası meydana gelmesi durumudur. İşveren alınması gerekli herhangi bir önlemi almamış ise olayın kaçınılmazlığından söz edilemeyecektir.

İş kazası, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilecektir.

Buna göre, sigortalıların geçirdikleri iş kazasının üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana geldiğinin SGK tarafından tespit edilmesi halinde, sigortalılara veya hak sahiplerine ödenmiş ya da ileride ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği tutarının tamamının, üçüncü kişilerin kusurlu oldukları miktarlarla sınırlı olmak üzere, SGK tarafından üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara ödettirilmesi gerekir.

 

Hak sahipleri Maddi ve Manevi Tazminat Davaları açma hakları saklı olduğunu da unutmasınlar.

 

 

300 tonluk kapak altında 5 işçi kardeşimiz hayatını kaybetmiştir.

 

Bu insanlar ise düşük ücretle çalışan bir çoğu da bu işi bulduğuna sevinen insanlar idi.

 

Tıpkı onlarda Esenyurt faciasında çadırda yananlar,Tuzla tersanesinde ölenler,OSTİM patlamasında can verenler,Adana Baraj kapağı patlamasında kayıplar,Maden Ocaklarında yerin yüzlerce altında can verenler gibi ihmaller zincirinin bir halkası oldular.

 

Bu insanların tek amacı evlerine bir ekmek parası götürmek istemeleri idi.

Nasırlı elleri evlatları tarafından öpülen, baş tacı görülen o insanlardan artık 5 kişi daha hayatını kaybetti.

 

Ölen işçi kardeşlerimize Allah (cc) rahmet eylesin derken, geride kalanlarına sabır dilerim.

 

 

VEDAT İLKİ

 

vedat.uzman@gmail.com

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5824

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi