Facebook Takip edebilirsiniz

7 Kasım 2012 Çarşamba

KOBİ’ye yeni tarif / Engin MALAY

KOBİ’ye yeni tarif


Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesini takiben, KOBİ TFRS uygulamasına da 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçileceğini meslektaşlarım yakınen bilmektedirler.

Ancak burada hep karşımıza çıkan birkaç soru bizlerin de kafasını karıştırmaktaydı. Bunlardan en önemlisi KOBİ’nin yeniden tarifinin yapılıp yapılmayacağı sorusuydu. Bu soru halen faal olup çok küçük tüzel kişiliklerin, başka bir anlatımla hayat standardından kaçmak için kurulmuş limited şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmayacağıydı. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın “Eğiticinin Eğitimi Kursu”na katılmış biri olarak sınıftaki meslektaşlarla da hep bu konu tartışılıyor ve çeşitli yorumlar ortaya konuyordu. Bu sıkıntıları aşmanın yolunun KOBİ’nin yeniden tarifinin yapılmasına bağlıydı ki, ben bu görüşü savunanlar arasındaydım. Ve beklenen oldu KOBİ yeniden tanımlandı.


Resmi Gazete'nin 4 Kasım 2012 tarih ve 28457 sayılı nüshasında; “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönemelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.


Söz konusu yönetmeliğin ilgili iki maddesini aşağıda sizlere paylaşıyoruz:


“Madde 3-Aynı Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.


a) İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri veya girişimleri,


b) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri,”


Madde 4-Aynı Yönetmeliğin 5'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Madde 5-KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.


a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirası'nı aşmayan işletmeler.


b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirası'nı aşmayan işletmeler.


c) Orta büyüklükteki işletme: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirası'nı aşmayan işletmeler.”


Yukarıda da gördüğünüz üzere KOBİ’ler bundan böyle üç guruba ayrılmış oluyorlar.


Engin MALAY


http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/25446/kobiye-yeni-tarifHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi