Facebook Takip edebilirsiniz

9 Kasım 2012 Cuma

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 419)


2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.      09-11-12 15:46
Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; yeniden değerleme oranının 2012 yılı için % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği


(Sıra No: 419)


 

 

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2012 yılı için % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2012 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi