Facebook Takip edebilirsiniz

26 Aralık 2012 Çarşamba

100-150 Kadın Çalışanı Olan İşveren Emzirme Odası Kurması Zorunludur. / Mehmet Fatih GELERİ

 

100-150 Kadın Çalışanı Olan İşveren Emzirme Odası Kurması Zorunludur.

 

Gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanların işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemler uygulamak ve bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağı, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının (kreş) nasıl kurulacağı ve hangi şartları taşıyacağı yönetmelikle belirlenmiştir.

İşveren; Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışan için sağlık ve güvenlik riskini veya ilgili çalışanın çalışma koşullarını, çalışma saatlerini, çalışanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde, geçici olarak değiştirir veya sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırır.

Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen sekiz haftalık süre sonunda, emziren çalışanı ise, doğumu izleyen 6 ay boyunca ve bu 6 aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiğinde gece çalıştırılmaları yasaktır.

Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

Gebe çalışanın doğumdan önce sekiz, (çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir) ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık (çoğul gebelikte 18 haftalık) süre için çalıştırılmaması esastır. Ancak, hekimin onayı ile gebe çalışan isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Ancak bu durumda gece çalışması yaptırılmaz ve doğum öncesi çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Belirtilen süreler, çalışanın sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse sağlık raporu ile artırılabilir.

İsteği halinde kadın çalışana, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra 4857 sayılı İş Yasasının 74. maddesi gereğince altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınmaz.

 

Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

Emziren çalışanların, çalıştırılabilecekleri sağlık raporu ile belirtilmiş olan işlerde çalıştırılabilmeleri için, doğumdan sonraki sekiz haftanın bitiminde ve işe başlamalarından önce, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya işyeri hekimine muayene ettirilerek çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir.

Muayene sonunda çalışmasının sakıncalı olduğu sağlık raporuyla belirlenen çalışan, doğumdan sonra ilk altı ay içinde çalıştırılamazlar.

Süt İzni

Kadın çalışanlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını çalışan kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. 4857/74

Oda ve Yurt Açma

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışan çalıştırılan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması gerekmektedir.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den çok kadın çalışan çalıştırılan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.

 

Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1, yurtlara 0-6 yaşındaki çocuklar alınır.

Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların amaç dışında kullanılması yasaktır. Yurtlarda 0-2, 3-4 ve 5-6 yaş çocukları birbirinden ayrı bulundurulur.

Çocuklar, oda ve yurtlara işbaşı yapılmadan önce bırakılır, işin bitiminde alınır. Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak şartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilirler.

 

Mehmet Fatih GELERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

fatihgeleri@ikplatform.com

http://www.ikplatform.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi