Facebook Takip edebilirsiniz

29 Aralık 2012 Cumartesi

2013 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı / Mehmet Fatih GELERİ

2013 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

Kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutar ile sınırlandırmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminat tavan oranı sürekli değişmektedir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 33 ve 34 maddeleri gereği 29 Mayıs 2012 tarih ve 2012/1 No’ lu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile 1.1.2012–31.12.2013 tarihleri arasında uygulanmak üzere kıdem tazminatı tavan ücreti belirlenmiştir.

Buna göre; 2013 yılının ilk yarısındaki kıdem tazminatı tavan ücreti; 3.125,01 TL, ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavan ücreti 3.218,78 TL olarak belirlenmiştir.

Devlet Memurlar Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 01.01.2013 – 30.06.2013 döneminde geçerli olmak üzere (0,073737), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,98664), işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,023381) olarak yeniden belirlenmiştir.

01.07.2013 – 31.12.2013 döneminde geçerli olmak üzere; aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,0075949), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,01624), işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,024083) olarak belirlenmiştir.

Buna göre,

1/1/2013 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan 3.125,01 TL dir.

 

1/7/2013 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan 3.218,78TL dir.

 

01/01/2013 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanuna göre DEVLET MEMURLARI açısından eş için ödenecekaile yardımı tutarı 157,35 TL çocuk için ödenecek çocuk yardımı 18,43 TL, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 36,87 TL’dir.

 

İş Kanunu’nda öngörülen esaslar dışında veya kıdem tazminatı tavan tutarından fazla ödeme yapılması için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumlular hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve ağır para cezasına hükmolunmakta iken 4857 sayılı Kanunu ile 1475 sayılı Kanununda düzenlenen idari para cezaları yürürlükten kaldırıldığından, buna aykırı işlem yapılması halinde herhangi bir ceza uygulanması söz konusu olmayacaktır.

4857 sayılı Kanunu na tabi işçiler için tavan tutar sınırlaması bulunduğu halde, 5953 sayılı yasaya tabi gazetecilerin kıdem tazminatında herhangi bir tavan tutar uygulanmayacaktır.

İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminat ödenmeye zorlanamazlar. Ancak işverenin tavan tutarın üzerinde ödeme yapmak istemesi halinde tavanı aşan kısmın prim gibi telakki edilerek vergilendirilmesi ve sigorta primine tabi tutulması gerekecektir.

  01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arasında Kıdem Tazminat Tavanı  
1Aylık Gösterge :1500 
 Aylık Katsayı0,073737 
   110,60
2Ek Gösterge :8000 
 Aylık Katsayı0,073737 
   589,90
3Kıdem Aylığı Toplam Gösterge500 
 Aylık Katsayı0,073737 
   36,87
4Taban Aylığı Gösterge 1000 
 Taban Aylık Katsayı0,98664 
   986,64
5(Aylık Gösterge +Ek Gösterge)Aylık Katsayı x 2 (% 200 ) 1.401,003
    
 KIDEM TAZMİNATI TAVANI  3.125,01

 

Aile Yardımı21340,073737157,35
Çocuk Yardımı2500,07373718,43
0-6 Çocuk Yardımı5000,07373736,87

 

  01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında Kıdem Tazminat Tavanı  
1Aylık Gösterge :1500 
 Aylık Katsayı0,075949 
   113,93
2Ek Gösterge :8000 
 Aylık Katsayı0,075949 
   607,59
3Kıdem Aylığı Toplam Gösterge500 
 Aylık Katsayı0,075949 
   37,97
4Taban Aylığı Gösterge1000 
 Taban Aylık Katsayı1,01624 
   1.016,24
5(Aylık Gösterge +Ek Gösterge)Aylık Katsayı x 2 (% 200 ) 1.443,031
    
 KIDEM TAZMİNATI TAVANI  3.218,78

 

Aile Yardımı21340,075949162,08
Çocuk Yardımı2500,07594918,99
0-6 Çocuk Yardımı5000,07594937,97

Mehmet Fatih GELERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

fatihgeleri@ikplatform.com

Kaynak : İkPlatform.Com

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi