Facebook Takip edebilirsiniz

31 Aralık 2012 Pazartesi

31 ARALIK 2012 İYİ DEĞERLENDİRİN BORÇLANMA VE KEY İTİRAZIN DA SON GÜN / VEDAT İLKİ

 

31 ARALIK 2012 İYİ DEĞERLENDİRİN BORÇLANMA VE KEY İTİRAZIN DA SON GÜN

Asgari Ücret 2013 Yılında yapılan yeni düzenleme ile 4,05 oranında artmıştır.

Günlük tutar 32,62 TL yükselmiştir.

Şimdi bugün borçlanma yapacaklar 31,35 TL günlüğü borçlanacaklardır.

Günde 1,27 TL kar etmiş olacaklardır.

Örneğin:İşçi Mehmet usta,Bakkal Hasan amca 540 gün askerliklerini bugün borçlanma müracaatlarını bizzat SGK İl yada SGM veya resmi posta ile taahhütlü,iadeli taahhütlü,APS gibi yaptıklarında Alt tabandan ödeme yapmaları halinde 31,35*0,32*540=5.417,28 TL. ödeyecektir.

Şayet 01/01/2013 tarihinden sonra 30/06/2013 tarihine kadar borçlanma haklarını kullanırlarsa 32,62*0,32*540=5.636,74 TL. ödeyecekler.

Aradaki Fark ise 219,46 TL olacaktır.

Hizmet borçlanmasına ilişkin taleplerini ;
1.)Örneği SGK'ca hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgesi ,


2.) Formu temin edemeyenler borçlanma isteğini belirtir dilekçe ile SGK'na yapılır.

5510 sayılı Kanunun 01/10/2008 tarihinden önce veya sonra geçen ,5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin borçlanılması için 5510sayılı Kanun veya mülga (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı) Banka ve Borsa Sandıklarına sosyal güvenlik kanunlarına göre tescil edilmiş olmak yeterli olmaktadır.

Primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır. Tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihidir. Bir ay içinde ödenen tutara isabet eden süre geçerli sayılır. Tebliğ edilen borcunu süresi içinde ödemeyenler ile kısmi ödeme yapanların kalan sürelerinin borçlandırılması için yeni başvuru şartı aranır.

 

Yurtdışı Borçlanma yapacaklarda 31/12/2012 tarihini ihmal etmemeleri gerekiyor.

Mülga 5434 tabi olan Devlet Memurları için de bugün çok önemlidir. Katsayı artışlarından etkilenmeyeceklerdir.

Hatalı Borçlanma Yapanların borçlanma bedelleri sigortalıların isteği üzerine bir defaya mahsus geri verilmektedir.

 

 

KAZANÇ TABLOSU

 

Aralık 12Ocak 13ARTIŞ ORANIAYLIK KAZANÇ
940,5 TL(Taban)978,60 TL (Taban)%4,05 12,19 TL.
6113,4 TL (Tavan)6360,90 TL(Tavan)%4,0579,20 TL.

 

**

KEY ÖDEMELERİ İÇİN SON İTİRAZ GÜNÜ

01.01.1987-31.12.1995 tarihleri arasında Kamu Kurumlarında yada Özel Sektörde Çalışanlar,Emekli olup Konutları olmayanlar dahil olmak üzere KEY ödemesi yapıldı.

KEY tasfiyesi adına çıkarılan kanun ile listelerde adı çıkanlara dönemler itibari ile ödemeleri yapıldı.

Kimine tam ödeme,kimine eksik ödeme verilmiştir.

01.01.1987 günü uygulanmaya başlanılan 3320 sayılı “MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA KANUN” gereğince 9 kişiden fazla işçi çalıştıran özel sektör işvereni işçileri için ve tüm devlet çalışanları işçin işverenleri işçi ücretinden kesinti yapmaksızın herkes için eşit tutarda yardım yapacaklardı.

Her bir çalışan için aylık ödeme rakamlarının toplamı da ilk başladığından bittiği 31.12.1995 gününe kadar aralıksız adına KEY yardımı ödenmiş birisi için ödenen toplam KEY 6 YTL 15 yeni kuruştur. Eski parayla 6 milyon 156 liradır.

Neması ile birlikte ortalama 1400-1500 almaları gerekenler bu paraları alamadılar.

KEY'deki alacaklarınız için 2012 sonuna kadar dilekçe vermeniz gereklidir.

2 Kasım 2011 günü mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 662 Sayılı KHK'nın içine bir madde (73. madde) sıkıştırdılar ve KEY için yeni bir süreç daha getirdiler.
Bu maddeye göre;
"MADDE 73- 22/5/2007 tarihli ve 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'a aşağıdaki madde eklenmiştir.
"EK MADDE 3- (1) Hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere, 5'inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak
bankaya ve 31/3/2011 tarihinden sonra banka tarafından ilan edilmek üzere EGYO'ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri, ayrı listeler halinde EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilir.
(2) Birinci fıkra uyarınca ilan edilen listelerdeki veya 31/3/2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.


DİLEKÇE 31 ARALIK 2012'YE KADAR
Maddenin 2. fıkrasında belirtildiği üzere, "...ilan edilen listelerdeki veya 31/3/2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz" denildiğinden en geç 31.12.2012 gününe kadar KEY'in hüküm sürdüğü 1987-1995 yıllar arasında ;


  • Ø SSK'lı çalışanlar ile SSK emeklisi olanlar SGK'ya (SSK'ya),

  • Ø 1987-1995 arasında memur olarak kamu kurumlarında çalışanlar o yıllarda çalıştıkları kamu kurumlarına,

  • Ø 1987-1995 arasında kısmen veya tamamen Emekli Sandığı emeklisi olanlar da SGK'ya (TC Emekli Sandığı'na) dilekçe vermek zorundadır.

  • Ø 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamında banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları ve borsalarda çalışan ve sandıklara tabi olan kişiler, çalışmış oldukları ilgili kurum ve kuruluşlara ve sandıklara

  • Ø Yazılı olarak başvurarak bir türlü alamadıkları yahut eksik aldıkları KEY ödentilerini alma girişiminde bulunabilirler.
    Önemle belirtmemiz gereken bir nokta da başvuruları iadeli taahhütlü veya APS olarak yapmanızda 31.12.2012 tarihine kadar başvuru yapmış olduğunuzun belgelenmesi bakımından büyük yarar olacaktır.


Aksi halde KEY paralarını tamamen kaybederler.

 

**

TÜM OKURLARIMIN YENİ YILINI KUTLAR,2013 YILININ ÇALIŞMA HAYATINDA KAZASIZ BİR YIL OLMASINI TEMENNİ EDERİM.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5900

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi