Facebook Takip edebilirsiniz

6 Aralık 2012 Perşembe

Aboneliği Şirket Adına Olmayan Elektrik Faturasının Giderleştirilip Giderleştirilmeyeceği

 


  Soru: Aboneliği şirket adına olmayan elektrik faturası giderleştirilir mi?


Cevap: Gelir Vergileri Yönünden:


            Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesi sırasında indirilecek giderler sayılmış olup, maddenin 1numaralıbendi ile ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.


            Anılan bent hükmü uyarınca, yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmekte olup, bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün değildir.


            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin B bendinde " Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır." denilmiş, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği belirtilmiştir.


            Buna göre; şirketin kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin mülk sahibi adına kayıtlı olan elektrik bedellerinin faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının ve ilgili şirket tarafından ödendiğinin ilgili kurumlardan alınacakbelgelerletevsiki (kesin delillerle ispatı) halinde, kurumkazancınıntespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.


            Katma Değer Vergisi (KDV) Yönünden:


            KDV Kanununun 29 uncu maddesine göre, mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerindenhesapladıklarıKDV den, Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenmiş oldukları KDV yi indirebilecekleri belirtilmiştir.


            Yine, Kanunun 34 üncü maddesine göre yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilecektir.


            Buna göre, işyerinde kullanılan ancak başkası adına kayıtlı olan elektrik bedelinin faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının kesin delillerle ispatı halinde bu belgelere dayalı giderlerle ilgili olarak yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com


 
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi