Facebook Takip edebilirsiniz

4 Aralık 2012 Salı

Anonim şirketlerde genel kurul çağrısı


Anonim şirketlerde genel kurul çağrısı

Anonim şirketlerde genel kurul toplantılarıyla ilgili bilgileri önceki yazımızda kısaca aktarmıştık. Bu yazımızda, genel kurul çağrısı ve çağrı usulü hakkında bilgiler aktaracağız.

YETKİLİ KİM?
Anonim şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurullar ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, görev süresi sona ermiş olsa bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya devamlı olarak toplanamaması ya da toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması halinde, mahkemeden izin alan pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir.
Şirket sermayesinin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan (veya esas sözleşmede öngörülmesi halinde daha az sayıdaki pay sahiplerince oluşturulan) azlık pay sahipleri, yönetim kurulundan, gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulun toplantıya çağrılmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri hususların gündeme konulmasını yazılı olarak noter aracılığıyla isteyebilirler. Gündeme madde konulması isteminin, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olması gerekir..

Metin Taş/Sezgin Özcan

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi