Facebook Takip edebilirsiniz

11 Aralık 2012 Salı

Artık komiserleri daha az göreceğiz

Artık komiserleri daha az göreceğiz


Hükümet komiserlerinden bahsediyorum.


Anonim şirketlerin ister olağan olsun, ister olağanüstü olsun, her tür genel kurullarına gözlemci olarak Bakanlık temsilcisi katılırdı ve bu kişiler hükümet komiseri olarak adlandırılırdı.


Limited şirketlerde de ortak sayısı yirmiden fazla ise toplantılar komiser eşliğinde yapılırdı.


Eğer ortaklar arasında sorun varsa, komiserler işlemlerin mevzuata uygunluğu konusunda bir anlamda hakemlik yaparlardı.


Yeni Ticaret Kanunu ile toplantılarda komiser bulundurma zorunluluğu daraltıldı.


Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 28 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.


Yönetmelikteki düzenleme sonucu bundan böyle sadece belli konuların görüşüleceği toplantılarda Bakanlık Temsilcisi bulundurmak zorunlu olacak.


Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında temsilci bulunması zorunlu.


Ayrıca yine genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında, yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında ve yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında temsilci bulunması gerekiyor.


Bu tür toplantılar dışında temsilci bulunmasına gerek yok.


Düzenleme son derece gerekliydi. Şirketleri bir sürü ek mali yükten bakanlık çalışanlarını da iş yükünden kurtaracak faydalı bir gelişme.


Yönetmelikte ayrıca genel kurul toplantılarındaki yeni kanun ile gelen esaslar hakkında da çok detaylı düzenlemeler var.


Toplantılara davet, toplantı yeter sayıları, ilanlar ve benzeri konularda yeni Kanun ile gelen konularda açıklamalar var.


Ayrıca yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket yönetim kurullarına, “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” hazırlanması zorunluluğu da getiriyor.


Yönetmelikte bu yönergenin şekil ve usullerine ilişkin açıklamalar da var.


Bilgilerin güncellenmesi için bu yönetmeliğe bir göz atmakta yarar var.


Atilla Dölarslan
E.Hesap Uzmanı/YMM
atilladolarslan@yontemymm.com.tr


http://www.gozlemgazetesi.com/yazarlar/atilla-dolarslan/1740-artik-komiserleri-daha-az-gorecegiz.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi