Facebook Takip edebilirsiniz

6 Aralık 2012 Perşembe

Bazı Sosyal Güvenlik Prim Borçlarını Yeniden Yapılandıran Tasarı, Alt Komisyona Gönderildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, tasarıyla ilgili komisyon üyelerine bilgi verdi.


Tasarı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda dil şartını yerine getirmeyen 653 personelin sözleşmesinin son kez uzatılmasını öngören grupların ortak teklifiyle birleştirildi.


Verilen önergenin kabul edilmesiyle tasarı, alt komisyona gönderildi.
 • Tasarıya göre, lise ve dengi öğrenimlerini tamamlayan 18-20 yaş arasındaki öğrencilerin, 120 gün süreyle sigortalılıkları devam edecek. • Terörle mücadele veya emniyet ve asayişin sağlanmasına ilişkin görevleri sebebiyle malul kalanlar ya da Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazisi olarak şeref aylığı bağlananlar ve bunların eşleri, özel hastaneye sevk olmadan gidebilecekler ve bunlardan ilave ücret alınmayacak.

 • Tasarıyla, 1 Ekim 2008 tarihinden önceki sigortalılık süresine ait değişiklikten dolayı tahakkuk eden prim borcu, usulüne uygun olarak ödenen af, tecil, taksitlendirme ve yapılandırma uygulamalarını etkilemeyecek hale getiriliyor.

 • Buna göre, 1 Ekim 2008'den önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilemeyecek. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilecek.

 • Bu sigortalıların diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçen hizmet süreleri basamak tespitinde dikkate alınmayacak.

 • Genel Sağlık Sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olanlardan, hak etmediği kapsamda sağlık hizmeti alanların 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetleriyle ilgili borçları, ilgililerin açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecek.

 • Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, ödenmemiş sosyal güvenlik destek primi borçları ve fer'ileri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvuruda bulunmaları halinde yapılandırılacak.

 • Emekli ve yaşlılık aylığı alanların kamuya ait iş yerlerinde çalışmaya başlamalarından dolayı kesilmesi gereken aylıkları yapılandırılacak. Emeklilik veya yaşlılık aylığı alırken, kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere yersiz ödendiği tespit edilen aylıklarla ilgili borçları yapılandırılacak.

 • Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih, yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanacak. Bunlardan yazılı istek şartı aranmayacak.

 • Tasarıyla, iş meslek danışmanı yeterlilik belgesine sahip olduğu halde 817 kişilik iş ve meslek danışmanı alımı ilanına başvuramayanların açtığı davalarda Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine ortaya çıkan hukuki sorunlar ve hak kayıpları da gideriliyor.

 • Buna göre, iş ve meslek danışmanı mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlardan, bu pozisyonda istihdam edilebilmek için 10-11 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'de en az 70 puan alanlardan, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde müracaat edenler boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacak. 1 Kasım tarihi itibarıyla çalışanların yerleştirme işlemleri ve atanmalarına ilişkin hakları ise saklı olacak. Bu düzenlemeyle 1340 kişi işe başlayacak.

 • En son yayımlanan 2009 istatistiğinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için başvuru hakkına sahip işçi sendikalarının 7 Kasım 2012'den sonraki yetki tespit talepleri, iş yeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılacak.

 • Kuruma 3 bin 969 kadro ihdas edilecek.


Kaynak: Meclis Haber

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi