Facebook Takip edebilirsiniz

5 Aralık 2012 Çarşamba

Damga Vergisi ve Diğer Defterler Kalktı mı?


Damga Vergisi ve Diğer Defterler Kalktı mı? 


Geçen haftalarda bir yazımda, kullanılacak ve tasdik edilecek defterler konusunu ele almıştım. Maalesef 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun bugüne kadar olan takdim şekli bütün kafaları karıştırdı. Bu yazımdan sonra, bağımlı çalışan bir muhasebeci kardeşimden aşağıdaki yazıyı aldım. İsmini vermediğim bu kardeşimi tebrik ediyorum, dikkatinden ve ikazından dolayı.


27.11.2012 tarihli  yazınızda yeni yıla hazırlık tasdik edilecek defterler sırasıyla yazılmıştır. Dikkatimi çeken bir husus oldu , A.Ş. ler için Damga vergisi defterlerinin her yıl tasdik edilme zorunluluğu bu durumda kalkmış oluyor mu acaba ? Bu yazınıza istinaden bir çoğumuzun damga vergisi defteri tasdik etme zorunluluğu kalktığı anlamını taşıyacaktır


Kendisine verdiğim cevap aynen şöyledir.


…. Bey,


Zaten damga vergisi defteri resmen yoktu. VUK 205 e göre defter aşağıdaki durumda kullanılacaktır.


Not: Aşağıdaki yazılardan bir kısmı çeşitli yazılardan alıntıdır.


213 sayılı Vergi Usul Kanunun “Damga resmi kayıtları” başlıklı 205. maddesinde, “Damga Resmi Kanununa göre yolcu bilet ücretleri, sigorta primleri ve ilan ücretleri gibi mevzular üzerinden resim istifa etmeye mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler bu ücret primlerle istifa ettikleri damga resimleri için tarih sırasiyle bir kayıt tutmaya mecburdurlar. Tüccarlar bu kayıtları muhasebe defterlerinde tuttukları hesaplarda gösterebilirler. Kayıtların muhasebe defterinde gösterilmemesi halinde ayrı bir 'Damga Resmi defteri' tutulur. Devlet müesseselerinin resmi defter ve kayıtları Damga Resmi defteri yerine geçer” hükmü yer almaktadır.


Damga Vergisi Defteri:


488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 29. maddesinde   Maliye Bakanlığından müsaade alınmak şartıyla makbuz karşılığı yapılacak ödemelerle istihkaktan kesinti yapılması şeklindeki ödemelerde uyulması gereken esaslar Maliye Bakanlığınca tayin edilerek ilgililere bildirileceği hükmü vardır.


5281 sayılı Kanunla değişik 18. maddesi ile  “Bu Kanunda gösterilen haller dışında damga vergisi, makbuz karşılığında ödenir. Maliye Bakanlığı makbuz karşılığı ödemeye ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir” hükmü getirilmiştir.


Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanarak “genel tebliğler ile”  damga vergisinin makbuzla ödenmesini uygun gördüğü kişi ve kurumlara Damga Vergisi Defteri tutma zorunluluğu getirmiştir.


Damga Vergisi Defteri, mevzuatımıza  23.03.1983 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan  20 Seri Nolu  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile  girmiş; akabinde  30.04.1998  tarihli Resmi Gazetede yayınlanan  32 Seri Nolu  Genel Tebliğ ile  kapsamı genişletilmiş ve son olarak 04.02.2005  tarihli Resmi Gazetede yayınlanan  43 Seri Nolu  ve 16.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 44 seri Nolu Genel Tebliğler ile uygulama netlik kazanmıştır.


Bu durumda siz haklısınız demektir. Bizler ise tebliğ ile getirilen damga vergisi defterini yazılarımızda söz konusu etmedik. Atladık.  Diye cevap vermiştim.


Şimdi bir başka görevi yerine getirmek gerekiyor.


MUHTELİF YASA VE TEBLİĞLERLE KONULMUŞ OLAN VE TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER, YİNE TUTULMAYA VE TASDİK EDİLMEYE DEVAM EDECEKTİR.

Yani damga vergisi defteri de, işletme defteri de, serbest bölge defteri de ve burada sayamayacağım diğer defterler de tutulacak ve tasdik ettirilecektir.


Önceki yazımdaki yanlış anlaşılmaları bu yazımla düzeltmek istedim.
 


Cevdet AKÇAKOCA
Yeminli Mali Müşavir


Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi