Facebook Takip edebilirsiniz

15 Aralık 2012 Cumartesi

Defter Tasdikleri

Defter Tasdikleri


Tarih: 14.12.2012


I-GİRİŞ

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 64.maddesi ve bunu değiştiren 6335 sayılı Kanun 8.maddesine göre ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile ilgili bilgiler yazımın konusunu oluşturmaktadır.


II- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (6102 SAYILI YTTK)


A) Her Yıl Aralık Ayı Sonuna Kadar Açılış Onayı Zorunlu Defterler

1) Yevmiye Defteri

2) Defteri Kebir

3) Envanter Defteri

4) A.Ş. İçin Yönetim Kurulu Karar Defteri / Ltd Şirketler İçin Müdürler Kurulu Karar Defteri

Not : Limited Şirketlerde yönetim kurulunun karşılığı organın “Müdürler Kurulu” olması nedeniyle, yönetim kurulu karar defterinin Limited Şirketlerde de “Müdürler Kurulu Karar Defteri” olarak tasdik ettirilmesi gerekmektedir.


B) Yeterli Yaprakları Olması Koşulu İle Açılış Onayı Zorunlu Olmayan Defterler

1) Pay Defteri

2) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri


C) Her Yıl Mart Ayı Sonuna Kadar Kapanış Onayı Zorunlu Defterler

1) Yevmiye Defteri

2) A.Ş. İçin Yönetim Kurulu Karar Defteri / Ltd Şirketler İçin Müdürler Kurulu Karar Defteri


D) Kuruluş Sırasında Açılış Onayı Zorunlu Defterler

1) Yevmiye Defteri

2) Defteri Kebir

3) Envanter Defteri

4) A.Ş. İçin Yönetim Kurulu Karar Defteri / Ltd Şirketler İçin Müdürler Kurulu Karar Defteri

5) Pay Defteri

6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

7) Damga Vergisi Defteri (sürekli mükellefiyet tesis ettiren kişi/kurumlar kullanmaya başlamadan önce)


E) Elektronik Ortamda Tutulan Defterler

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması durumunda bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz.

Ticari defterlerin tasdiklerinin yaptırılmaması durumunda 6102 sayılı yasanın 64.maddesine göre 4.000 TL idari para cezası hükmolunur.

NOT : Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, defterlerin ara tasdiki yoktur.III- GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (213 SAYILI VUK)


A) Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler

1) Yevmiye Defteri

2) Defteri Kebir

3) Envanter ve Bilanço defteri


B) İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

1) İşletme Defteri


C) Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

1) Serbest Meslek Kazanç Defteri


D) Yukarıda sayılanlar dışında 213 sayılı Vergi Usul Kanununu hükümlerine göre gerek duyulması durumunda tutulması gereken diğer defterler ise şunlardır;

a) İmalat defteri

b) Kombine imalatta imalat defteri

c) Bitim işleri defteri

d) Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri

e) Ambar defteri

f) Çiftçi işletme defteri

6102 sayılı YTTK’nun 64. maddesinde; her tacirin yukarıda belirtilen defterleri tutması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen, aynı Kanunun 64’üncü maddesine 6335 sayılı Kanunla eklenen 5 numaralı bent ile; “Bu kanuna tabi gerçek ve tüzel kişiler, 213 sayılı VUK’nun defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175. ve mükerrer 257. maddelerinde yer alan yetkiye dayanılarak yapılan düzenlemelere uymak zorundadır.” hükmü getirilmiştir.

Bu nedenle VUK’nun defter tutmaya ilişkin düzenlemelerine göre İşletme Esası Defteri tutacakların, bu esaslara göre defter tutmaları gerektiğinden işletme defteri tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Turgay Özen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi