Facebook Takip edebilirsiniz

3 Aralık 2012 Pazartesi

Dünya Engelliler Gününde Sağlam Bedenler Bir Gün Engelli Gibi Düşünün / Vedat İLKİ

 

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE SAĞLAM BEDENLER BİR GÜN ENGELLİ GİBİ DÜŞÜNÜN


3.Aralık Dünya Engelliler gününde engelli sorunları tartışılacaktır.


Somut adımlar için öneriler panelistler tarafından ortaya atılacaktır.


Bugün etkinliklerinde geçmiş yıllarda olduğu gibi sağlam bedenler engelli yerine geçecek engellinin yaşadığı sıkıntıları yaşamak isteyeceklerdir.


Oysa onlar günün sonunda bu rollerini bir kenara bırakarak tekrar sağlam bedenleri ile topluma geri dönecekler.


Engelliler ise yıllın her günü aynı sıkıntıyı yaşayacaklardır.


Eğitim,sağlık,ulaşım,çalışma hayatı,yaşam sıkıntıları engelli vatandaşlarımızın her geçen gün artan yükü olarak devam edecektir.


Sağlam bedenlerde aslında hayatın her saniyesinde engelli bir bedene sahip olacakları da unutulmamalıdır.


2012 yılının sona ermesine 1 aylık bir süre kalmasına rağmen Belediyecilik anlamında yapılması gereken yatırımlar için süre uzatımına gidilmesi Türkiye’de Belediyelerin bu anlamda sınıfta kaldığını hep birlikte gördük.


12 Temmuz 2012 tarihinde RG yayınlanan 6353 sayılı Torba yasa ile 34’üncü Maddesinde düzenlemeye gidildi.


Kanun maddesini incelediğimizde engelliler için yapılacak yatırımların bazı illerde tamamlanmaması üzerine süre uzatımına gidilmiştir.


Geçici Madde 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir.


Yedi yıl olan ibare 1 yıl uzatılarak 8 yıla çıkarılmıştır.


Geçici Madde 3- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir


Bu Kanunun geçici 2 nci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen erişilebilirlik standartlarının uygulanmasının izlenmesi ve denetimi her ilde Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile özürlüler ile ilgili konfederasyonların temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından yapılır. İhtiyaç halinde birden fazla komisyon kurulabilir. Denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren iki yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir.


Sürenin bitiminden itibaren öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her bir tespit için bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı ellibin lirayı geçemez. Sürenin bitiminden itibaren öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her bir tespit için beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı beşyüz bin lirayı geçemez. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezası tutarları dikkate alınarak erişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinde ödenek öngörülür.


Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının ve özürlüler ile ilgili konfederasyonların görüşleri alınmak sureti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


Şayet yapılan denetimlerde eksiklik var ise bu süreye ek olarak 2 yıl süre verilir.


Yerine getirilmemesi halinde İPC ile karşı karşıya kalacaklardır.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her bir tespit için bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı elli bin lirayı geçemez(Denetim komisyonlarınca tespit edilen umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine)


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her bir tespit için beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı beşyüz bin lirayı geçemez.( Sürenin bitiminden itibaren öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına)


Bu İPC için uygulama yönünden yönetmelik yayınlanacaktır.


Böylecene torba yasa ile 1 yıl+2 yıl olmak üzere 3 yıllık bir ek süre tanınmıştır.


********************


Bazı Engelli dernekleri ise 3.Aralık Dünya Engelliler gününe katılmayacaklarını dile getirerek sosyal medya da seslerini duyurmaya başladılar.


Onlardan bir tanesi de aynen şunları haykırıyor.


İŞİTME ENGELLİLER VE AİLELERİ DERNEĞİ BU YILDA 3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ KUTLAMALARINI PROTESTO EDİYOR.


 


BU YIL 3 ARALIK'TA BİZ YOKUZ !


 


Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bundan 20 yıl önce Birleşmiş Milletler, insan haklarının daha adil ve eşit olarak yaşanması ve engelliler adına pozitif ayrımcılık yapılmasını sağlamak için 3 Aralık'ı "Engelliler Günü" ilan etti.Ülkemizde her yıl 3 Aralık Engelliler günü olarak kutlanıyor ve görsel ve işitsel medyada engellilerle ilgili çeşitli haberler çıkıyor. Engellilerin yaşam koşullarını iyileştirme çalışmalarından çabalarından bahsediliyor. Oysa diğer engel gruplarında olduğu gibi İşitme Engellilerin sorunları çözülmek bir yana artıyor. Ülkemizdeki yetkililer işitme engellilerin sorunları konusunda ne yazık ki ilgisiz ve duyarsız. İşitme engelliler bu ilgisizlik ve duyarsızlık devam ettiği sürece BU YIL 3 ARALIK'TA BİZ YOKUZ ! diyor ve ekliyor.


İşitme engellilerin zaruri ihtiyacı olan, işitme cihazlarının SGK ödemeleri bu kadar az olduğu müddetçe bu yıl biz, 3 ARALIK'TA YOKUZ


 


Eğitim sorunları devam ettiği müddetçe bu yıl biz, 3 ARALIK'TA YOKUZ


 


İşitme engellilere okul öncesi kurumların açılması, çoğaltılması gerçekleşmediği müddetçe bu yıl biz, 3 ARALIK'TA YOKUZ


 


İşitme engellilerinde bir engelli olduğu bilincine varıp ÖTV muafiyeti gibi diğer engel gruplarına tanınan hak ve imtiyazlarında İşitme engellilere de tanınmadığı sürece bu yıl biz, 3 ARALIK'TA YOKUZ


 


Vize işlemlerinde zorlanan, kamuda çalışan engelli memurlara yeşil pasaport verilmediği sürece bu yıl biz, 3 ARALIK'TA YOKUZ


 


Engelli kotalarına uymayan firmalar ile istihdam sorunları devam ettiği müddetçe bu yıl biz, 3 ARALIK'TA YOKUZ


 


Sinema ve televizyondaki Türk filmlerinde Türkçe altyazı şartı olmadığı müddetçe bu yıl biz, 3 ARALIK'TA YOKUZ


 


“Bedenen sağlam” olarak görülüp, işitme engellilere verilen rapor oranları düşük olduğu müddetçe bu yıl biz, 3 ARALIK'TA YOKUZ


 


FM sistemli, ders notu kayıtlı engelsiz üniversiteler olmadığı müddetçe bu yıl biz, 3 ARALIK'TA YOKUZ


 


Hayati ve Adli durumlarda işaret dili bilen kamu ve özel sektör personelleri olmadığı müddetçe bu yıl biz, 3 ARALIK'TA YOKUZ


 


Bebeklerimiz sessizliğe,


Çocuklarımız eğitimsizliğe,


Gençlerimiz işsizliğe mahkûm oldukları sürece…


 


Kısacası, duyarsız kalındığı için kangren olmuş sorunlarımızla KUTLANACAK bir şey bulamadığımızdan, BU YIL 3 ARALIK'TA BİZ YOKUZ!


 


Böylecene İŞİTME ENGELLİLER VE AİLELERİ DERNEĞİ engellilerin sorunlarını özetlemiş oldular.


VEDAT İLKİ


vedat.uzman@gmail.com


http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5844

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi