Facebook Takip edebilirsiniz

20 Aralık 2012 Perşembe

E-Bildirgede Meslek Kodunun Girilmemesi

 

E-Bildirgede Meslek Kodunun GirilmemesiE-Bildirgede Meslek Kodunun Girilmemiş Olması İdari Para Cezasına Neden Olur Mu?

 


2012/Kasım ayına ilişkin düzenlenen belgeden başlanılarak, aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında, sigortalıların meslek kodlarının da girilmesi istenilmektedir.

Meslek kodlarının girişi sırasında, sigortalının bitirmiş olduğu okuldaki mesleği veya uzmanlık alanı değil, işyerinde fiilen yapmış olduğu işe ilişkin meslek kodunun girilmesi icap etmektedir.

Örneğin, teknik bir okulun elektrik bölümünden mezun olan bir sigortalının özel sektöre ait bir işyerinde kasiyer olarak çalışması halinde, meslek kodunun “5230.04 - Kasiyer“ olarak girilmesi gerekmektedir.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi sırasında, sigortalıların meslek kodlarının girişi, ilk etapta isteğe bağlı olarak alınmaktadır. Dolayısıyla aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında, sigortalıların meslek kodu girilmeden onaylanması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, hizmet döküm cetveline sigortalının meslek kodu 0000.00 olarak kaydedilmektedir. Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin sigortalıların meslek kodları girilmeden onaylanmış olması halinde, meslek kodu girişinin henüz zorunlu alan haline getirilmemiş olması nedeniyle, prim belgesinin iptal edilmesine ve meslek kodu seçilmek suretiyle yeniden ek nitelikte prim belgesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Yine sigortalıların meslek kodlarının sisteme girişi sırasında, meslek tablosunda olmayan bir meslek kodunun girilmiş olması halinde, hizmet döküm cetvelinde sigortalının meslek kodu hanesine 1111.11 nolu kod atılmakta olup, bu kod sigortalı için tabloda olmayan bir kodun girildiğini göstermektedir. Meslek kodu girilmemiş sigortalılarda olduğu gibi meslek kodu hatalı seçilmiş sigortalılar için de meslek kodu uygulaması zorunluluk kapsamına alınıncaya kadar hatalı girilmiş meslek kodunun düzeltilmesi amacıyla onaylanmış aylık prim ve hizmet belgesinin iptal edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, uygulamada, sigortalıların meslek kodunun girilmemiş veya hatalı girilmiş olmasının idari para cezası uygulanmasına neden olup olmayacağı hususunda da  tereddütler yaşanabilmektedir.

Aylık prim ve hizmet belgelerine hangi hallerden dolayı idari para cezası uygulanacağı 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde açıklanmıştır.

Anılan bent uyarınca, aylık prim ve hizmet belgelerine idari para cezası uygulanabilmesi için, belgenin

1-Yasal süresi geçirildikten sonra verilmiş olması,

2-Verilmemiş olduğunun tespit edilmiş olması,

3- Belgenin yasal süresi içinde ancak kağıt ortamında verilmiş olması,

Gerekmektedir.

Dolayısıyla aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında sigortalıların meslek kodlarının girilmemiş olması veya hatalı girilmiş olması halinde, ilgililer aleyhine idari para cezası uygulanması gibi bir durum sözkonusu değildir.

Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü


Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi