Facebook Takip edebilirsiniz

12 Aralık 2012 Çarşamba

Hemşireler buharlaştı / Şükrü KIZILOT

Hemşireler buharlaştı


HEMŞİRE deyip geçmeyin.

Özellikle “işyeri hemşireleri” çok önemli.
30 Aralık 2012 tarihinden itibaren, on binlerce işyeri, bunlarla anlaşmak zorunda.
Ancak aşağıda açıklayacağımız gibi, ortada “küçük bir sorun” var.

İŞYERİ SAYISI

30 Aralık 2012 tarihinden itibaren, yeni bir uygulama başlıyor.
Bir kişi dahi olsa, işçi çalıştıran işyerlerinin;
- İş güvenliği uzmanı,
- İşyeri hekimi,
- İşyeri hemşiresi
ile anlaşma yapmaları veya bunları istihdam eden kurumlardan, hizmet almaları gerekiyor.
Buna göre;
· 1-49 işçi çalıştıran işyeri sayısı: 1.398.500
· Kapıcı çalıştıran apartman (yaklaşık): 1.500.000
· 50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyeri sayısı: 27.661
· Toplam işyeri sayısı: 2.926.161
· Çalışan toplam işçi sayısı (Ağustos 2012): 11.716.352

147 BİLE DEĞİLMİŞ

Şimdi bunların sayısına göz atalım.
· İşyeri hekimi: 38.124 (3.800’ü bu işi yapıyor)
· İş güvenliği uzmanı: 10.278 (878’i A sınıfı, 400’ü B sınıfı, 9.000’i C sınıfı)
· İşyeri hemşiresi: 147
Uygulama, 50’nin üzerinde işçi çalıştıran 27.661 işyerinde, 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren başlayacak.
Ancak, burada “ince bir nokta” var.
· İşyeri hemşiresinin sayısı 147 ama bunların tamamı 2005 yılında sertifika almış!
· Beş yıllık yenileme eğitimi almadıkları için 147 hemşirenin belgesi şu anda geçersiz.
Başka bir anlatımla, 147 hemşirenin tamamı buharlaşmış!
· Uygulama esaslarını açıklayan 30 civarında “yönetmelik” yayınlanacaktı, hiç biri ortada yok.
Şunun şurasında 18 gün kaldı. Ortada ne işyeri hemşiresi var ne de yönetmelikler!
Bu kanun acilen ertelenmeli..

İŞVERENİ İHBAR

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili alınması gereken önlemleri, işverene yazılı olarak bildirecekler.
Bildirilen hususlardan “hayati tehlike” arz edenlerin, işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu husus Bakanlığın yetkili birimine “ihbar” edilecek.
İşvereni ihbar eden hekim veya iş güvenliği uzmanlarının, o iş yerinde çalışmaya devam etmeleri ya da başka işverenlerin “ihbarcı” birini istihdam edip etmeyeceği de bu olayda ayrı bir sorun..

KAYIT DIŞI ARTABİLİR

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve hemşire çalıştırmayanlara veya bunları istihdam eden yerlerden hizmet almayanlara, her ay itibariyle “12.500 lira ceza” kesilecek.
Hiç işçi çalıştırmayanlar ile ev hizmetlerinde (temizlikçi, bakıcı vb.) işçi çalıştıranlar bu kapsamda değil.
Cezalara gelince, bir kişi çalıştıran işyerlerine de bin kişi çalıştıran işyerlerine de 12.500 TL!
Bu yasanın uygulanmaya başlaması ile birlikte, birçok işyeri işçi çıkarmaya veya kayıt dışı olarak işçi istihdam etmeye yönelebilir.
Bu da kayıt dışılığı artırır.
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu hem ertelenmeli hem de değiştirilmeli..

Hemşire şartı efsane mi?

Yaklaşık iki hafta önce, ilgili Bakan’ın açıklaması olarak, “apartmanlarda bile hemşire çalıştırma zorunluluğunun bulunmadığı” şeklinde bir haber çıktı.
İsterseniz, söze değil, yasaya bakalım.
- İşyeri hemşiresi: Hemşirelik Kanunu’na göre, hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş “işyeri hemşireliği belgesini sahip” hemşire/sağlık memurunu ifade eder (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Md.3/ş ve Yönetmelik Taslağı Md. 4/a).
İlgili yasa ve diğer yasalarda kapıcılar için “apartman” işyeri olarak kabul ediliyor.
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Bu hizmeti kısmen veya tamamen ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir (Md.6/a).
- Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli (yani hemşire ya da sağlık memuru) görevlendirilmesi zorunlu değildir (Md.6/3).
Özet olarak, apartmanlar da dahil işçi çalıştırılan tüm işyerlerinde; işyeri hekimi, İş güvenliği uzmanı ve işyeri hemşiresi (hemşire/sağlık memuru) çalıştırmak ya da dışarıdan hizmet almak gerekiyor. İşyerinde tam gün işyeri hekimi çalıştıranlarda, hemşire çalıştırılması zorunlu değil.

 Şükrü KIZILOT

 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22133369.asp

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi