Facebook Takip edebilirsiniz

4 Aralık 2012 Salı

İhbar tazminatımı alabilir miyim? / Devrim AVCI

İhbar tazminatımı alabilir miyim?

SORU: İşyerimde yedi aydır çalışmaktayım. Ancak, işveren iş sözleşmemi feshetti ve bana da hiçbir ödeme yapmayacağını belirti. İş sözleşmesini sona erdirmesinin gerekçesi olarak da verimsizliğimi söyledi. Bu durumda ben ihbar tazminatımı alabilir miyim?

CEVAP: 1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükte olan 14. Maddesinin düzenlemesine göre, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarından biri olarak bir yıl çalışmış olma şartı da ifade edilmektedir. Bu düzenlemeye göre, sizin iş yerinde çalışma süreniz bir yıldan az bir zaman olduğu için kıdem tazminatınızı zaman koşulunun bulunmaması sebebi ile almanız olanaklı değildir.
Ancak, ihbar tazminatı için bir yıllık çalışmış olma şartı aranmamaktadır. İhbar tazminatı ile ilgili düzenleme İş Kanununun 17. Maddesinde yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın bu durumu önceden diğer tarafa bildirmek durumundadır. Kanun, işçinin çalışma süresine göre de bildirim için asgari süreleri de belirtmiştir. Buna göre, İş sözleşmeleri, İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra, İşi altı aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra, işi 1,5 yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra ve işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için bildirim yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra feshedilmiş sayılmaktadır.
İşte belirtilen bu bildirim şartına uymayan tarafın, bildirim süresine ilişkin tutarında ödemek zorunda kaldığı tazminata ihbar tazminatı denilmektedir. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle de iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda iş sözleşmesinin sona ermesi için bildirim sürelerini beklemeye gerek yoktur.
İş Kanunu uyarınca ihbar tazminatı, süresi belirli olmayan iş sözleşmelerinin feshinde öngörülmüştür. İhbar tazminatı ödenmeyecek durumlara ise şu örnekler gösterilebilir: belirli süreli sözleşmelerde, sözleşmenin haklı olarak feshinde, iş sözleşmesini işçinin feshetmesi halinde, işyerini devralanın iş sözleşmesini feshetmemesi halinde, iş sözleşmesinin yeni tarafı olan devralan işveren ile sözleşmenin devam etmesi.
Sonuç olarak iş sözleşmenizin feshi haklı nedenle bir fesih olmadığı ve tarafınıza bildirim sürelerinin de verildiğine dair bir ifadenin bulunmaması sonucu ihbar tazminatınızı alabilme imkanınız bulunmaktadır.
Devrim AVCIHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi