Facebook Takip edebilirsiniz

5 Aralık 2012 Çarşamba

İLK DEFA İŞE GİRİŞ TARİHİ BELÇİKA’da OLANLAR İÇİN TÜRKİYE’de SİGORTA BAŞLANGIÇI SAYILIR

 

İLK DEFA İŞE GİRİŞ TARİHİ BELÇİKA’da OLANLAR İÇİN TÜRKİYE’de SİGORTA BAŞLANGIÇI SAYILIR

Kırsal alandan göç ile birlikte yurtdışı işçi pazarına açılım başlamıştır.

Türkiye'de özel sektörün gelişmesi, bir çok sosyal ve ekonomik etkinin yanında, tarımda yeniliklere ve mekanik gelişmelere de imzasını atmasından dolayı işçi göçü tetiklenmiştir.

Özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısında, Türkiye Cumhuriyetinin sıklıkla yaşadığı politik krizlerden dolayı işçi göçü hareketlenmiştir.

1961 yılında, Türk hükümeti Federal Almanya ile ilk dışgöç ve işgücü alışverişi anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmayı 1964 yılında Hollanda, Belçika, Danimarka ve Avusturya ile imzalanan anlaşmalar izledi. 1965 yılında Fransa, 1967 de İsveç bu anlaşmalara dahil edildi. Yalnız göç eden erkek işçileri izleyen kadınlar ve çocuklar, 1970'li yıllarda göçmen işçilerin düzenli aile yerleşimine geçmesine olanak sağladı.

Bugünkü T.C. sınırları içerisinden Belçika'ya ilk göçler, XX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemine rastlar. 1900-1923 tarihleri arasında Osmanlı Türklerinin Belçika'daki varlığı hissedilse bile, Türk nüfusunun Belçika'da patlaması 1961 yılından itibaren gözlenmektedir ve 1964 yılında Belçika ve Türkiye arasında imzalanan göç antlaşması gereğince belli bir hareketlilik kazanır. Ancak, dış işçi gücü gereksinimini karşılayan Belçika, kapılarını resmen 1974 yılında kapatarak işçi alımlarını durdurur.

1975 yılından sonra bu ülkede Türk nüfusunun artması doğal olarak aile birleşimi çerçevesinde doğumlara bağlıdır. Belçika’da Türk nüfusu 80'li yılların ortalarına doğru doruk noktasına ulaşmışken, 1994 yılından başlayarak azalmaktadır.

Bunda çift vatandaşlığın etkisi de büyüktür.

Bazı Türk Vatandaşları da Belçika Vatandaşlığına geçmiştir.

Türk nüfusunun yaklaşık % 51'ini barındıran Flaman bölgesi, emekçilerin % 54'üne, işsizlerin % 38'ine ve serbest meslek sahiplerinin % 44'üne ev sahipliği yapmaktadır.

 

BELÇİKA’da ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİLERİ İLK DEFA BELÇİKA’da İŞE GİRİŞ TARİHLERİ MAHKEME KARARI İLE BAŞLANGIÇ SAYILIR.

Bunun gerekçesi ise;

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hakkında Türk mevzuatının uygulanmasında; sigortalı, Türkiye'de yaşlılık sigortasına tabi işe girmeden önce Belçika'da bir yaşlılık sigortasına tabi olmuş ise, bu sigortaya tabi tutulduğu İlk gün, Türk mevzuatına göre sigorta kanunlarına tabi işe ilk defa girdiği gün olarak kabul edilir.

Uluslararası sözleşme hükümlerini SGK görmezden gelse bile İş Mahkemesinde açılan davalar ile SSK’lı olarak Belçika’daki ilk defa işe giriş tarihinin Türkiye’de ilk defa işe giriş tarihi olarak sayılıyor.

Bu davaları açan Belçika’lı gurbetçiler en az prim ödeyerek en ideal emekli aylığını almaya başlayacaklardır.

1100 TL varan aylıklar alacaklardır.

3600 ,5000,5975 günler ile emekli olacaklardır.

Borçlanmanın şartları

Yurtdışı borçlanmasından yararlanabilmek için aşağıda açıklandığı şekilde;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak,

c) Hizmetleri belgelendirmek,

d) Yazılı istekte bulunmak,

şartları aranacaktır.

Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ülkelerde geçen sürelere ait belgeler

Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için talep sahiplerinin aşağıdaki maddelerde açıklanan belgelerden durumlarına uygun olan bir belgeyi Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.

1) Islak mühür ve imza olup olmadığına bakılmaksızın, çalışılan ülkede bağlı bulunulan sosyal sigorta kurumundan alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları.

2) Sigortalıların çalıştıkları işyerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın, çalışılan ülkede işyerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgeleri.

3) Yurtdışında kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesi.

4) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri.

 

 

Aynı zamanda Türkiye’de tekrar çalışırlarsa SGDP ödeyerek çalışma hakkına sahiptirler.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5847

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi