Facebook Takip edebilirsiniz

14 Aralık 2012 Cuma

İş Güvenliği Kanunu, işyerlerinde azami güvenliğin sağlanmasını hedefliyor… / Zekeriye MUTLU

İş Güvenliği Kanunu, işyerlerinde azami güvenliğin sağlanmasını hedefliyor

Haziran sonunda Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tehlikeli ve riskli meslekleri icra eden işyerlerini yakından ilgilendirmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını, mevcut şartların iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini hedeflemektedir.
Kanuna göre işletmeler,
- İş güvenliği uzmanı bulunduracak,
- İşyeri hekimi istihdam edecek,
- Hemşire gibi diğer sağlık personeli çalıştıracaktır.
(İşletmeler bu personelleri tam veya kısmı süreli çalıştırabilecek ya da ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden temin edebileceklerdir.)
Ayrıca kanun işletmelerin,
- Acil durum planı hazırlamalarını,
- İş sahipleri ve çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalarını,
- İş sahipleri ve çalışanlarının sağlık raporuna sahip olmalarını öngörmektedir.
Kanun maddelerine uyulmaması halinde her bir konu ile ilgili olarak çeşitli miktarlarda ceza ödenmesi söz konusu olabilecektir.

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ
30 Haziran 2012'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun üç farklı yürürlülük dönemi bulunmaktadır.
Kanun,
- 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30.06.2014 tarihinde,
- 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30.06.2013 tarihinde,
- 50 ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinde ise 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Esnaf sanatkar işletmelerinin 50 kişiden az çalışanı olduğuna göre, üyelerimiz için ilk iki hükümdeki yürürlülük tarihleri geçerli olacaktır.

NETLEŞMEDİ

Öte yandan, hangi işletmelerin az tehlikeli, hangilerinin çok tehlikeli sınıfta yer alacakları tam anlamıyla belirlenmemiştir. Tehlike sınıfları ile ilgili yönetmeliğin ay sonuna kadar çıkması beklenmektedir. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği gelişmeleri yakından takip edecek ve yönetmelik çıktığında esnaf sanatkarları odaları vasıtasıyla bilgilendirecektir.
Esnaf sanatkarlarımızın büyük çoğunluğu on kişi ve altında personel istihdam etmektedir. Tehlike sınıflandırması yönetmeliği çıktıktan sonra yanında 1-10 kişi çalıştıran işverenler (yani üyelerimiz), Toplum Sağlığı Merkezleri'ne başvurarak gerekli işlemleri yaptırabileceklerdir.

BAKANLIK DESTEĞİ
Burada bir diğer önemli nokta ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın on kişiden az çalışanı bulunan işletmeleri destekleyecek olmasıdır. Kanunun yaptırımlarının yerine getirilmesi doğal olarak ortaya bir maliyet çıkaracaktır. Bu noktada esnaf sanatkarlarımızın ilgili bakanlık tarafından desteklenmesi söz konusudur.
On kişiden az çalışanı bulunan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alacak olan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, bakanlık tarafından destek sağlanacaktır. (Az tehlikeli sınıfta yer alacak işyerlerinin de bu destekten faydalanmasına Bakanlar Kurulu'nun karar verebileceği yasada hüküm altına alınmıştır.)

HATIRLATMA
Yerli malı kullanmak mecburiyet olmalıdır

Yerli Malı Haftası olarak bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında ülkemizdeki tüm okullarda kutlanmaktadır. Yerli Malı Haftası'nın hedefi, yerli tüketimin bilinçli olarak artırılmasıdır. Hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulanmaktadır.

BİLİNÇLENDİRİLMELİ
Kanaatimizce bu konuda ulusal bir bilinç oluşturulmalı, Türk malını tercih etmek bir inisiyatif, seçenek değil, mecburiyet olmalıdır. Çünkü yerli malının tercih edilmesi, genel üretimi ve istihdamı destekleyecek bir unsur olacaktır.
Tüketiciler mümkün olduğunca duyarlı davranmalı ve yerli ürünleri tercih etmelidirler. Küçük tercihlerin toplamda çok büyük ekonomik sonuçları ortaya çıkardığı unutulmamalıdır.

EKONOMİYE KATKISI
Yerli malı tercihi ile ülkedeki sıcak paranın ekonomiye daha fazla katkı vermesinin önü açılabilecek, işsizliğin azalmasına, yerli üretimin desteklenmesine, devletin kamusal hizmetlere daha fazla ödenek ayırabilmesine, milli gelirin ve vergi tahsilatlarının artmasına olanak sağlanabilecektir.

 Zekeriye MUTLU

http://www.yeniasir.com.tr/Yazarlar/zekeriya_mutlu/2012/12/13/is-guvenligi-kanunu-isyerlerinde-azami-guvenligin-saglanmasini-hedefliyor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi