Facebook Takip edebilirsiniz

28 Aralık 2012 Cuma

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Tehlikeli İşyeri Dereceleri Belli Oldu / Vedat İlki

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Tehlikeli İşyeri Dereceleri Belli Oldu 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE TEHLİKELİ İŞYERİ DERECELERİ BELLİ OLDU/ ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDA YANILMADIK

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9’uncu maddesine göre işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları listesi 26/12/2012 tarihli RG yayınlanmıştır.

Bu Tespit Nasıl Yapıldı?

1) Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır.

2) İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir.

3) Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl işin yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinde bu fıkrada esas alınan kurala göre belirlenir.

 

İTİRAZ ESASLARI NEDİR?

1) İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilir. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılır.

2) Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan asıl işe ilişkin inceleme yapılmaz.

3) Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir.

4) Alınan karar işyerine tebliğ edilir. Kararın işyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

5) İşyeri Tehlike Sınıfları Listesindeki faaliyet kodunun tehlike sınıfına ait itirazlardan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Komisyonda alınacak karar sonucunda, itiraza ilişkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının değişmesi halinde bu Tebliğde gerekli değişiklik yapılır.

 

Burada asıl canı sıkılan işverenler 25/11/2009 tarihli yönetmelikte az tehlikeli işyeri statüsünde iken tehlikeli işyeri statüsüne girmişlerdir.

Bu işyerleri içinde İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi Maliyetleri artışı ile karşı karşıya kalacaklardır.

Bundan dolayı işverenler tarafından Bakanlığa itirazlar artacağa benziyor.

Aynı zamanda SGK tarafından uygulanan Kısa Vadeli Sigorta Kollarından halen uygulama da alınan prim oranları %1 ile %6,5 oranında değerlendirilmiştir.

 

SGK kısa vadeli sigorta kollarından prim oranlarını Bakanlar Kurulu kararı ile değerlendirilmiştir.

Uygulamada 12 tehlike derecesi vardır.En düşüğü %1 ile %6,5 ile tanımlanmıştır.

Tehlike derecesi 2’ye bölünüp 0,5 ekleniyor Kısa Vadeli Sigorta Kolları bulunuyor.

Örneğin Tehlike derecesi 4 ise 4/2=2+0,5=2,5 olarak KVS prim ödeniyor.

6331 sayılı Kanunun ile işyerleri 3 bölüm de inceleniyor.

a)Az Tehlikeli

b)Tehlikeli

c)Çok Tehlikeli olarak.

SGK ilerleyen dönemlerde 5510 sayılı Kanunda düzenlemeye giderek KVS üçlü sisteme göre 6331 esinlenerek KVS prim oranlarını belirleyebilir.

Bu düzenlemelerde NACE dikkate alınacaktır.

İşverenler için bu düzenlemeler de KVS artan maliyet olarak yorumlanır.

Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz.

**

ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDA YANILMADIK

24/12/2012 Tarihli yazımızda ASGARİ ÜCRET KOMEDYASINDA PERDE BU HAFTA TEKRARLANIYOR adlı yazımızda sonuç bölümünde tahminimizde haklı çıkmıştık.

Yoksulluk ve geçim indeksleri dikkate alınmadan asgari ücret hükümet kanadının bastırması ile kabul edilmektedir.

Asgari ücretlinin satın alma gücü etkin değildir.

2013 yılında tüm eleştiriler dikkate alınarak çalışanların yüzünü güldüren bir rakam açıklamasını beklesek bile geçmiş yıllardaki gibi aynı filmin tekrarı olacağını da unutmamamız gerekecektir.

Şimdi 2013 yılında verilen Asgari ücret aşağıda;

''2013 yılında ülkemizde uygulanacak asgari ücret miktarı oy çokluğu ile belirlenmiştir. Buna göre, aylık brüt asgari ücret 940 TL'den ilk 6 ay için 978,75 TL'ye, ikinci altı ay içinse bin 21,50 TL'ye yükseltilmiştir. Aylık net asgari ücret ise 739,79 TL'den 774 TL'ye, ikinci 6 ay içinse 804,70 TL'ye yükseltilmiştir. Böylelikle asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 4,1, ikinci 6 ay içinse yüzde 4,4 artırılmıştır. Asgari ücrette 2013 yılındaki ortalama artış yüzdesi ise yüzde 8,61 olmuştur.''

Önümüzdeki günler de Resmi Gazete de yayımlanacak, detaylı olarak köşemizden siz okurlarımızla paylaşacağız.

Bu senede Asgari Ücret Filmi Mutlu Son ile Sona Ermedi.

Çalışanlar kaybetmiş oldu.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi