Facebook Takip edebilirsiniz

3 Aralık 2012 Pazartesi

İşletme Defteri Tarih Oluyor

 

İşletme Defteri Tarih Oluyor

 


2012 YILINDA İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN 2013 YILINDA BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMAK ZORUNDA KALACAKLAR

6102 Sayılı Yeni TTK. 6335 Sayılı Değişikliklerle birlikte 01 TEMMUZ 2012 tarihinde yürürlülüğe girmiştir.  Bu bağlamda, 2012 Yılında İşletme Defteri Esasına göre defter tutan Mükellefler aşağıdaki şartları aşıyorlar ise BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMAK ZORUNDA Kalacaklardır.

6102 Sayılı Yeni TTK.’nın 11.nci Maddesine göre Ticari İşletme Tanımı yapılmakta, bu tanıma göre “Ticari İşletme : 1)Esnaf İşletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan f faaliyetlerini devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

2)Ticari işletme ile Esnaf işletmesi arasındaki sınır, BAKANLAR KURULUNCA ÇIKARILACAK KARARNAMEDE gösterilir. “ der.

Yine Yeni TTK.’nın 12.nci Maddesine göre “TACİR: 1)Bir ticari işletmeyi KISMEN DE olsa, KENDİ ADINA işleten kişiye tacir denir.

2) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçları ile halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.” Demektedir.

Ayrıca 21.07.2007 tarih, 26589 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/12362 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de ESNAF, SANATKAR ve TACİR ve SANAYİCİ ayrımı belirlenmiş, Bu belirlemeye göre de

VUK 177.Maddesinde belirtilen Hadlerden,

1nci Bende Yazılı Yıllık Sınır;

VUK 177.Maddesi Hadleri                           Esnaf, Sanatkar                      Tacir Olanlar

1nci Bentteki Sınırlar;

Alış Tutarı : 140.000 TL,                                    0- 70.000 TL                 70.001 TL Sonrası

Satış Tutarı 190.000 TL                                     0-95.000 TL                   95,000 TL Sonrası

2nci Bentteki Sınırlar ;

Gayri Safi Hasılatı: 77.000 TL                           0-77,000 TL                   77.001 TL Sonrası

3ncü Bentteki Tutarlar;

1+2 Beraber Yapanlar: 140.000 TL                   0-140.000 TL                  140,001 TL Sonrası

Bu kapsamda yukarıdaki tutarları dikkate alarak 6102 Sayılı Yeni TTK. Kapsamında 64.ncü Maddelerinde yazılı olan BİLANÇO ESASINA GÖRE tutulan;

a)       YEVMİYE DEFTERİ,

b)      Defteri Kebir,

c)       Envanter Defteri

Tutmak zorundadırlar. Ayrıca 6102 Sayılı Kanunun Defteri Tutma ve Diğer Hükümlerine de uygulamak zorundadırlar.

Bu açıklamalar doğrultusunda, 2012 YILINDA İŞLETME DEFTERİ tutan Mükellefler 2013 Yılında tutacakları Defterler için aşağıdaki Kriterlere uygun hareket etmek zorundadırlar. Aksi Taktirde BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER tutmadıkları için 4.000 TL Para Cezasına çarptırılırlar ve Defter tutma hükümlerine uymadıkları için DEFTERLER hiç tutulmamış sayılarak DAVA ve VERGİ uygulamalarında DELİL OLMA ÖZELLİĞİNİ yitirir. Böylece haklı oldukları bir ALACAK VERECEK davasında da İSPAT vesilesi olmadığı için DAVAYI KAPBETMELERİNE SEBEP OLUR.

Bize göre, 2012 Yılında İŞLETME HESABINA göre DEFTER tutan Mükellefler yukarıdaki bahsettiğimiz CEZA ve YAPTIRIMLARA maruz kalmak istemiyorlar ise 2013 Yılı için TUTACAKLARI DEFTERLERİ BİLNAÇO ESASINA göre TASDİK ettirmelerini tavsiye ederiz.

TÜM MÜKELLEFLERE ve MESLEK Camiamıza DUYRULUR. 

 Ahmet GÜNDÜZ
Yeminli Mali Müşavir
Marka & Patent Vekili
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi