Facebook Takip edebilirsiniz

7 Aralık 2012 Cuma

İşverenin Çocuğu İşçiye Fazla Çalışma Yapmadın, Niye İşe Geldin Diye İş Akdi Fesihini Yapabilir mi? / Vedat İlki

 

İŞVERENİN ÇOCUĞU İŞÇİYE FAZLA ÇALIŞMA YAPMADIN,NİYE İŞE GELDİN DİYE İŞ AKDİ FESİHİNİ YAPABİLİR Mİ?/SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR

4857/41’inci Maddesinde tanımlaması yapılmıştır.

45 saati aşarsa;

 • Ø Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir.

 • Ø Fazla çalışma, 4857 sayılı Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır.

 • Ø 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

 • Ø Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir.


45 saatin altında kalan ise;

 • Ø Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır.

 • Ø Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %25 yükseltilmesiyle ödenir.


İzinde Kullanır;

 • Ø Fazla çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında 1.30 dakikayı,

 • Ø Fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında 1.15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

 • Ø İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.


Onay;

 • Ø Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.


270 saat sınırı;

 • Ø Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz.


 

Tüm bu yukarıda yazılı esaslar mevcut iken işverenin çocuğunun işçiye fazla çalışma yapmadın,niye işe geldin diye iş akdi feshi yapması için öncelikle 4857/41’inci maddesini kavraması gerekir.

Bu konuda dava açan işçi de hakkını arar ve açtığı davayı kazanır.

 

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi

Esas:2008

Esas No:35338

Karar Yılı:2010

Karar No:26673

 

Özet:

Somut olayda davacının pazar günü yapılan fazla çalışmaya gelmediği anlaşılmaktadır. Ancak fazla çalışma işçinin iznine tabidir ve davacının izin vermediği kişisel dosyasından anlaşılmaktadır. Bu izin olmadığına göre fazla çalışmaya gelmemesi fesih nedeni yapılamaz. İşverenin oğlunun "fazla çalışma yapmaya gelmedin, o halde işe niye geldin "ifadesi işyerinde çalışma barışını bozucu nitelikte bir davranıştır. Olayın gelişim süreci, davacı tanıkları ve davalı tanıklarının kısmen ifadeleri ile iş sözleşmesinin işverence feshedildiğini kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmiştir. Bu durumda kıdem ve ihbar tazminatının kabulü gerekir.

 

**

SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR

 

3600 GÜNÜ TAMAMLARSANIZ EMEKLİ OLURSUNUZ.

 

 

1956 yılında doğdum.İlk defa 1971 yılında sigortalı oldum.1030 gün kadar SSK’lı çalışmam var.Ne zaman emekli olurum?Kıymet

15 Yıl Sigortalılık Süresi 50 yaşında 3600 gün ile emekli olursunuz.

a)15 Yıllık süre dolmuş,

b)50 yaş var,

c)2570 güne ihtiyacınız var.

**

1.)İsteğe Bağlı prim ödeyerek 1260 gün(Önce) ;

2.)Geriye kalan 1310 gün kadar SSK çalışarak(Sonra)

3.)1030 gün önceden var olan;

4.)3600 güne tamamlayarak emekli olursunuz.

 

**

15 YIL 5400 GÜN İLE EMEKLİ OLURSUNUZ

 

 

1950 yılında doğan annemin ilk defa sigorta başlangıcı 2000 yılında Bağ-Kur olmuştur. Ne zaman emekli olur?Ayşe

 

2015 Yılında 15 yıl Sigortalılık Süresi 5400 gün ile emekli olursunuz.

 

**

2024 YILINDA 5600 GÜN İLE EMEKLİ OLURSUNUZ

1971 yılında doğdum.02.11.1992 yılında ilk defa sigortalı oldum.Askerliğimi SSK olduktan sonra yaptım.Borçlanma yapmadım.Ne zaman emekli olurum?Ahmet

 

24.05.1991-23.11.1992 arasında25535600

 

Yukarıdaki tabloya göre;

a)02.11.2017=25 yıl

b)5600 gün

c)1971+53=2024 yılı

Böylecene 3 şart tamam olduğunda emekli olursunuz.

Askerliğinizi gün şartını tamamlayamadığınız zaman borçlanma yaparak kullanabilirsiniz.

 

**

5450 YADA 3600 GÜN İLE EMEKLİ OLURSUNUZ

 

1979 yılında doğdum. İlk defa 01.01.1992 yılında SSK’lı oldum.850 gün kadar prim ödedim.İki doğum yaptım.Doğumlarımı yaptığım dönemde sigorta primim ödenmedi.1996 ve 2000 yıllarında doğum yaptım.Ne zaman emekli olurum?Betül

 

24.05.1990-23.05.1991 arasında20475450

 

a)20 yıl sigortalılık süresi dolmuş

b)5450 günü tamamlamaya 4600 gün var.

c)2026 yılında 47 yaşını tamamlayacaksınız.

d)12 yıldan fazla prim ödeme gününüz var.Bu sürede ister en son çalışma statünüz olan SSK göre 1440 gün kadar doğum borçlanması yapın,1900 gün kadar isteğe bağlı,1260 gün SSK çalışın 4600 gün ve 47 yaş ile emekli olursunuz.

 

Yada

 

58 yaşında 3600 gün ile emekli olursunuz.

Bunun içinde 850 gün (SSK)+1440 gün Doğum Borçlanması(Önce Yapılacak)+1230 gün İsteğe bağlı (sonra)+80 gün SSK(en sonra)=3600 Güne tamamla.

 

**

 

60 YAŞINDA EMEKLİ OLURSUNUZ

1960 yılında doğdum.İlk defa 1983 yılında sigortalı oldum.Askerlik süremi borçlandım.3600 gün ödenen prim günüm var.Ne zaman emekli olurum?Mahmut

 

 

15 Yıl 3600 Gün 60 Yaşında emekli olursunuz.

 

**

56 YAŞINDA 5400 GÜN İLE EMEKLİ OLURSUNUZ

 

01.05.1966 yılında doğdum.27.12.1996 yılında İlk defa Bağ-Kur sigortalısı oldum.8 yıl 1 ay kadar prim ödeme günüm var.

3 doğum yaptım(1987-1989-1996) olmak üzere ne zaman emekli olurum?Fatma

 

Bağ-Kur döneminde doğum yaptığınız için borçlanma yapma hakkınız yok.Bağ-Kur öncesi doğumları borçlanma hakkınız yok.

 

Kısacana 3 çocuğunuz için en az 2 doğum borçlanması gerekir size hiçbiri de uymuyor.

 

56 yaşında 5400 gün ile emekli olursunuz.

 

 

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5855

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi