Facebook Takip edebilirsiniz

27 Aralık 2012 Perşembe

KEY İçin Son Posta / Şevket TEZEL

KEY İçin Son Posta

Soru: Öğretmenlikten emekli olan annemin KEY ödemelerinde eksiklik olduğunu fark ettik. 31 Aralık’a kadar başvurulması gerektiği söyleniyor. Hangi kuruma ne şekilde başvurmak gerekiyor yol gösterebilir misiniz? İsmi Mahfuz

Cevap: Konut Edindirme Yardımı ödentileri hakkında bu köşeden çok yazdık, çok uyardık, eksik altyapıyla ödeme girişiminde bulunulduğu için ilk günden bu yana yılan hikâyesine dönen KEY ödentilerinin hak sahiplerine ödenmesinde çok aksaklık yaşandı.
Gelinen noktada, 2008 yılından bu yana KEY hakkında ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31.12.2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak durumunda bulunuyorlar. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmayacağından bu tarih hak sahipleri için önemli. KEY ödentilerinin yapıldığı 01.01.1987-31.12.1995 tarihleri arasında annenizin memur mu yoksa emekli mi olduğunu belirtmemişsiniz. 01.01.1987-31.12.1995 tarihleri arasında anneniz şayet memur ise görev yaptığı kurumlara yani İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, Emekli Sandığı emeklisi ise Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün Milli Müdafaa Cad. No: 24 Bakanlıklar/Ankara adresinde bulunan Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı'na, o yılları hem memur ve hem de emekli konumunda geçirmişse her ikisine de dilekçe ile başvurmalıdır.
Sonuç olumsuz da gelebilir, zira o tarihlerde karı-koca çalışanlardan sadece erkeğe KEY ödentisi yapılıyordu, ayrıca kamu lojmanlarında oturanlar için de KEY ödentisi yapılmıyordu. Keza sözleşmeli memurlar için de kamu kasasından KEY ödentisi yapılmamıştı.
Bu arada ilgili olanlar için onları belirtelim ki 01.01.1987-31.12.1995 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışanlar, o tarihlerde çalıştıkları işyerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine, 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamında banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları ve borsalarda çalışan ve sandıklara tabi olan kişiler, çalışmış oldukları ilgili kurum ve kuruluşlara ve sandıklara yazılı olarak başvurarak bir türlü alamadıkları yahut eksik aldıkları KEY ödentilerini alma girişiminde bulunabilirler.
Önemle belirtmem gereken bir nokta da başvuruları iadeli taahhütlü veya APS olarak yapmanızda 31.12.2012 tarihine kadar başvuru yapmış olduğunuzun belgelenmesi bakımından büyük yarar olduğudur. Soru: 1967 doğumlu ve 1980 sigorta girişli kayınvalidemin halen 129 SSK günü vardır. Nasıl emekli edebiliriz? B.SAYGI

Cevap: Kayınvalideniz çalışma hayatına çok erken başlamasına rağmen emekliliği için önemli ölçüde geç kalmış bir noktada bulunuyor. Yine de bir şeyler yapmak mümkün. Ancak emekliliği için yeniden çalışmaya başlaması gerekiyor. Zira bundan sonra 3 yıl 5 ay isteğe bağlı sigorta ödese bile sonrasında en az 801 gün bilfiil SSK sigortalısı olarak çalışması 3600 güğnle SSK'lılıktan emekli olması için şart. Bunun haricinde SSK’lı iken yapacağı doğum borçlanmasıyla varsa iki çocuğu için 1440 günlük toplam doğum borçlanması yapmalı ki 3600 günü en erken şekilde tamamlasın ve toplam 4 yıl 8 aylık bir süreç sonunda 50 yaşını dolduracağı 2017 yılında olabilsin.
Mütemadiyen isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek de emekli olması mümkün, ama bu defa 5400 gün primi tamamlaması ve 56 yaşını doldurması gerekir.
Şevket TEZEL


 
http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5893

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi