Facebook Takip edebilirsiniz

26 Aralık 2012 Çarşamba

Malul Çocuğu Bulunan Erkek Sigortalılara Haksızlık / Esme DİZDAROĞLU

Malul Çocuğu Bulunan Erkek Sigortalılara Haksızlık 

Düşünce sistemimizi etkileyen birçok etken vardır .Bunlardan bir tanesi de toplumsal kurallardır.Kanun koyucular, yasaları yazarken ve yürürlüğe koyarken şartlanmış, toplumsal kurallar doğrultusunda düşündüğünden olsa gerek eksik ve objektiflikten uzak düzenlemeler yaparak haksızlığa yol açmaktadır.Bu düzenlemelerden bir tanesi 5510 sayılı yasa ile ilk defa yürürlüğe girmiş ve kanaatimce pozitif olarak düşünülmüş olan diğer sigortalılara göre daha erken yaşta ve sürede emekli olmayı sağlayan "Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadınlara kanunun 28. maddesinde verilen pozitif ayrımcılıktır."

 

Yasa maddesine göre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların, 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 01 Ekim 2008 'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri , yani her bir yıl için 90 gün prim ödeme gün sayılarına eklenir ve emeklilik yaş hadlerinden indirilir.

 

Söz konusu bu her yıl için 90 günlük ilavenin yapılabilmesi ve emeklilik için gerekli yaş hadlerinden indirilebilmesi için gerekli olan şartlar ise şunlardır :

 

  • · Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun varlığı sağlık kurulu raporu ile belirlenecek,


 

  • · Kadın sigortalının bu hakkı kullanması 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 01 Ekim 2008 den sonraki prim süreleri için geçerli olacak,


 

  • · Malul çocuğun bu süreler içinde sağ olması gerekecek,


 

  • · Malul çocuğun ölmesi halinde ölüm tarihine kadar olan süre dikkate alınacak,


 

  • · Malul çocuğun evli olup olmaması dikkate alınacak,


 

  • · Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihleri göz önünde tutulacak,


 

  • · Kadın sigortalı boşanmış ise de velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına bakılacak,


 

 

Şimdi herkesin, bakıma muhtaç malul çocuğu bulunan ve daha çok yıpranan anneler için daha erken emekli olmayı sağlayan çok yerinde bir karar ve uygulama olduğu konusunda hemfikir olduğu inancındayım.Peki erkek çalışan sigortalının bakıma muhtaç çocuğu varsa ve çocuğun bakımını anne ile birlikte veya tek başına üstleniyorsa sigortalı olan baba anne gibi neden bu pozitif ayrımcılıktan faydalanamamaktadır?

 

Kanun koyucuların yasaları yazarken ve yürürlüğe koyarken şartlanmış, toplumsal kurallar doğrultusunda düşündüğünden olsa gerek ....

 Esme DİZDAROĞLU

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5890

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi