Facebook Takip edebilirsiniz

18 Aralık 2012 Salı

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları / Esme DİZDAROĞLU

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları

Kurumdan emekli aylığı, dul ve yetim aylığı, işsizlik ödeneği, iş göremezlik geliri gibi gelir ve aylık alan kişiler dışındaki tüm genel sağlık sigortalılarının, sağlık hizmeti sunucusuna-hastaneye- başvurduğu tarihten önceki bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödeme gün sayılarının bulunması gerekmektedir.

Şöyle ki daha önce hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan bir kişi sigortalı olarak çalışmaya başladıktan 30 gün sonra sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir. Kişinin iş yerinde belli bir süre çalıştıktan sonra işten ayrıldığını varsayalım.Kişi şayet başka bir yerde sigortalı olarak çalışmaz ise işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün süre ile sağlık hizmetinden faydalanabilecektir.Aynı kişi iş bulamayıp geliri de asgari ücretin üçte birinden fazla ise bu sefer de 5510 sayılı kanunun 60. maddesinin (g) bendi kapsamında GSS primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanacaktır. Son bir yıl içinde 30 gün şartını kesen süreler ise ;

-Askerlikte geçen süreler,

-Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süreler,

-İş kazası , meslek hastalığı , hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süreler ,

-Sigortalının greve katılması veya işverenin lokavt yapması,

halleridir.

Tüm bunların dışında işten ayrılan kişinin son bir yıl içinde geçmişe dönük olarak 90 gün prim ödemesi var ise bu sefer 10 günlük süreye ilave olarak 90 gün daha genel sağlık sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır.İşten ayrıldıktan sonra netice de kişi 99 gün daha sağlık hizmetinden faydalanır.

Ayrıca 5510 sayılı kanun ile 4/b sigortalı dediğimiz Bağ-kurlu olarak öteden beri bildiğimiz sigortalılar için de sağlık hizmeti sunucusuna-hastaneye- başvurduğu tarihte 30 günlük sigortası olması arandığı gibi kişinin 60 günden fazla prim borcunun olmaması şartı da aranmaktadır.Bağ-kur kapsamında sigortalı olan kişi tecil ve taksitlendirme kapsamında borçlarını ödemeye devam edenler hariçtir.4/b -Bağ-kur sigortalısının 60 günden fazla prim borcunun olması 18 yaşından küçük çocuklarının sağlık yardımı almasına engel teşkil etmemektedir. Kaldı ki 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, iş kazası meslek hastalığı halleri, acil haller, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri , afet ve savaş ile grev ve lokavt halinde sunulacak sağlık hizmetleri, analık nedeniyle sunulacak sağlık hizmetleri için hiç bir şekilde sigortalılık aranmaksızın sağlık hizmetleri yerine getirilir.

Esme DİZDAROĞLU

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5873 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi