Facebook Takip edebilirsiniz

10 Aralık 2012 Pazartesi

Serbest Meslek Erbabının K.D.V. Sorununun Çözümü İçin Önemli Bir Gelişme

Serbest Meslek Erbabının K.D.V. Sorununun Çözümü İçin Önemli Bir Gelişme


06.12.2012 tarihinde Bursa Milletvekili sayın Sena KALELİ serbest meslek erbaplarının uzun yıllardır süren K.D.V. sorununa derman olacak bir kanun teklifi vermiş bulunmakta. Sayın Kaleli serbest meslek kazançlarında KDV ‘nin doğuşunun tahsilata bağlanması gerektiğini kanun genel gerekçesinde ifade ederek K.D.V. Kanununun 10. Maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesini teklif etmiş.

Peki neden serbest meslek için böyle bir istisnanın olması gereklidir? Öncelikle serbest mesleğin ne olduğuna bakacak olursak bunun nedenini hepimiz bir kez daha anlamış olacağız.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin iş verene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır(GVK 65). Yine aynı yasa 67. Maddesinde Serbest meslek kazancını bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır şeklinde tanımlamıştır.

Gördüğünüz gibi Serbest meslekte sermaye söz konusu olmayıp şahsi emek ilmi ve mesleki bilgi ön plandadır bu nedenledir ki Gelir Vergisi Kanunumuz Serbest Meslek Kazançlarında tahakkuk esasını değil tahsilat usulünü benimsemiştir. Çünkü serbest Meslek faaliyeti sermayesi olan ticari bir iş olmadığı için verginin tahakkuk esasıyla hesaplanmış kazanç üzerinden alınması Serbest meslek erbabını vergi yükü altında ezdirmekten başka bir şey olmazdı. Vergi Usul Kanunu 236. Maddesi de tahsilat usulüne paralel olarak her tür tahsilat için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerektiğini belirterek makbuz düzenlenmesi için tahsilatı ön koşul olarak belirtmiştir. Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunlarımız bu kadar ince bir detayda iken maalesef ki KDV kanunumuz vergiyi doğuran olayda hizmetin ifasını verginin doğumu için yeterli görerek serbest meslek erbaplarını yıllardır tahsil etmedikleri ücretlerin kdv’sini ceplerinden ödetmek zorunda bırakmıştır. Sadece vergi ödemekle kalınmamış yeri geldiğinde vergi incelemelerinde birçok kişi cezalı tarhiyatlara ve gecikme faizlerine maruz kalmıştır. Yargı bu tezat durum için uzun yıllar meşgul edilmiştir.
Kanunlar arasında ki bu çelişkinin biran önce düzeltilmesi başta biz meslek mensuplarının uzun yıllardır temenni ettiği bir durumdu. Bu Kanun teklifi de zaten tahsilat oranlarının asgari düzeylere ulaştığı şu günlerde en azından kdv baskısından kurtulmamızı sağlayacaktır. Birilerinin bu sorunu görüp kanun değişikliği teklifi vermesi büyük bir fırsattır hepimizin de destekleyerek sahip çıkmasıgerekmektedir.

Erdal TUNALI
 SMMM  


http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3746

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi