Facebook Takip edebilirsiniz

25 Aralık 2012 Salı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28508

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmeliğin adında yer alan “SERBEST MUHASEBECİLER,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Serbest Muhasebecilik,” ve “Serbest Muhasebeciler,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Serbest Muhasebecilik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Serbest Muhasebecilik,” ibaresi ile aynı fıkranın (i) bendinde yer alan “Serbest Muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir.

 

“Uluslararası Etik Standartlarında yapılan değişiklikler

 

EK MADDE 1 – Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından Uluslararası Etik Standartlarında yapılan değişiklikler TÜRMOB tarafından meslek mensuplarına duyurulur.”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

 

“Serbest Muhasebeciler

 

GEÇİCİ MADDE 1 – Mevcut Serbest Muhasebeciler, bu Yönetmelik ve ekinde yer alan etik ilkeler hükümlerine tabidir.”

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmelikte yer alan Ek-1’in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER”

 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi