Facebook Takip edebilirsiniz

25 Aralık 2012 Salı

SGK AFFINDA KISMİ SÜRELİLER İÇİN GSS ADINA SEVİNDİRİCİ HABER ÇIKMADI / VEDAT İLKİ

 

SGK AFFINDA KISMİ SÜRELİLER İÇİN GSS ADINA SEVİNDİRİCİ HABER ÇIKMADI

09/08/2012 Tarihli yazımızda KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR GSS PRİMİ ÖDEME ŞAŞKINLIĞINDA başlığı ile mağduriyeti dile getirmiş idik.

Son günlerde TBMM sunulan 5510 sayılı SS ve GSSK düzenlemeleri içeren Kanun tasarısında Kısmi Çalışanlarda GSS priminden dolayı mağdur olmuşlar.

Kısmi süreli çalışanlara GSS borcu çıkmış,ödememeleri durumunda sağlık aktivasyonları kesintiye uğramıştır.

01.01.2012 Tarihinde zorunlu GSS uygulaması hayata geçtiğinden,30 günden az çalışan Kısmi Süreli Çalışanlar eksik çalışma günlerine ait GSS ödeme yaparak kendileri ,bakmakla yükümlü olanlarda hizmet almaya başladılar.

5510 sayılı Kanundaki düzenleme
5510 sayılı Kanunun 88.maddesi dördüncü fıkrasında aynen;
“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir…”denilmektedir

Bu durumda
a)İş Kanununun 13.maddesine göre kısmi süreli çalışanlar,
b)İş Kanununun 14.maddesine göre çağrı üzerine çalışanlar,
c)Ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanlar,
eksik günlerine ait GSS primlerini her ay 30 güne tamamlamak zorundadırlar.


Bunun içinde İkamet ettikleri ilçelerdeki SYDV müracaat ederek gelir testi yaptıracaklardır.

Çıkan test sonucuna göre 37,62-112,86-225,72 TL. arasında GSS primi ödeyeceklerdir.Bu prim tutarlarının kısmileştirilerek ödenecek tutarlar bulunacaktır.

60 günden fazla GSS primi borcu olanlar sağlık hizmeti ile ilgili provizyon alamayacaktır.

Hazır kanun yasalaşmadığı için bu konuda mağdur olan Kısmi Süreli Çalışanlarında gönlü alınmalı,bu konuya geçici değil kalıcı çözüm bulunmalıdır.

 

**

SİZDEN GELEN SORULAR

1971 yılında doğan eşim 1991 yılından itibaren SSK olarak çalışıyor.7000 gün kadar iş günü var.Kalp rahatsızlığı var.Malullükten emekli olmak istiyoruz.Nasıl bir yol izlemeliyiz?Meryem

5510 sayılı Kanunun 4.-1(a-SSK) kapsamındaki sigortalıların malul oldukları iddiası ile müracaatları üzerine, sosyal sigortalar yönünden istenilen şartlara haiz olanlar, öncelikle illerinde bulunan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine, bulunmaması halinde Devlet Üniversitesi Hastanelerine, Üniversite Hastanesi de bulunmuyor ise Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Asker Hastanelerine, bunun da bulunmaması halinde il/ilçelerinde bulunan tam teşekküllü Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerine sevk edilecekler.

SGK yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4/1-(a-SSK) sigortalıları için çalışma gücünün meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılmaktadır.

Kanunun 25. maddesine göre malul sayılması,

- En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

- Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan sonra SGK yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda sevkinizi yaptıracaksınız.Çalışırken bu hastalık sonucu %60 üzerinden çalışma gücünüzde kayıp var ise SGK uygun bulunması halinde malullük aylığı bağlanacaktır.

**

10/02/1964 yılında doğdum.01/05/1985 tarihinde ilk defa SSK’lı oldum.720 gün SSK çalışmam var.01/02/1991 tarihinde Devlet memuru oldum.540 gün askerliğimi borçlandım.Ne zaman emekli olurum?Recep

23/05/2002 tarihine göre memuriyet hizmet süreniz 3ay 11 yıl olmaktadır.2 yıl SSK,1 Yıl 6ay askerlik süreniz olmak üzere toplamda 14 yıl 9 ay olmaktadır.

9 yıl 6aydan fazla,11 yıl ve daha az süre olması içinde 50 yaşında emekli olursunuz.

Şayet memuriyetten ayrıldığınızda 3,5 yıl kadar SSK çalışırsanız bu durumda emeklilik şartınız değişecektir.

24.11.1983-23.05.1985 arasında25485225

 

48 yaşında emekli olursunuz.

 

 

**

Türkiye’de ilk defa 01/03/1994 yılında sigortalı oldum.1000 gün kadar ödenmiş primim var.1955 yılında doğdum.2002 yılından itibaren İsrail’de çalışıyorum.Yurtdışı borçlanması ile Türkiye’den emekli olmak istiyorum.Ne yapmalıyım?Cevriye

 

Cevriye Hanım Türkiye ve İsrail arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yoktur.

01/03/1994 yılında ilk defa sigortalı olanlar;

24.05.1993-23.05.1994 arasında20505675

 

Yada

15 yıl 3600 gün ile 58 yaşında emekli olursunuz.

Borçlanmanın şartları

Yurtdışı borçlanmasından yararlanabilmek için aşağıda açıklandığı şekilde;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak,

c) Hizmetleri belgelendirmek,

d) Yazılı istekte bulunmak,

şartları aranacaktır.

Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sürelere ait belgeler

Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için talep sahiplerinin aşağıdaki maddelerde açıklanan belgelerden durumlarına uygun olan bir belgeyi Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.

1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri.

2) Yurtdışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri.

Yukarıda açıklandığı üzere sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlanacak olanlar, yurtdışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümelerini ibraz etmek suretiyle belgeleme yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaktadırlar

Borçlanma ile istekte bulunacaksınız Prime esas kazancın taban ve tavan arasında kalan değerleri seçebilirsiniz.2012 yılı için 10 TL ve 65 TL. arasındadır.

Emekli olmak istediğinizde yurtdışından ikamede dayalı Sosyal Yardım almayacaksınız.

**

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5888

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi