Facebook Takip edebilirsiniz

18 Aralık 2012 Salı

SGK GECİKEN ALACAKLARI TAHSİL ETME PEŞİNDE OLAN İCRA MEMURLARINA HAKLARINI VERMEMEK İÇİN DİRENİYOR

 

SGK GECİKEN ALACAKLARI TAHSİL ETME PEŞİNDE OLAN İCRA MEMURLARINA HAKLARINI VERMEMEK İÇİN DİRENİYOR

İcra Memuru olmak için nitelikli eleman olma koşullarını taşımak zorundasınız.

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, maliye, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, yüksekokulları veya bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından veya adalet meslek yüksek okulu ile meslek yüksek okullarının adalet bölümünden mezun olmak gerekiyor.

Tabi ki KPSS kazanmanız gerekecektir.

Bakın İcra Memurlarının Görevleri SGK diğer birimlerinde çalışan diğer memurlardan daha az değildir.

6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan nedenlerin bulunması halinde, Kurum alacağının tahsil güvenliğinin sağlanması için ünite amirinin oluru ile ihtiyati haciz kararı alınması amacıyla haciz kağıdı düzenlenmesi ve ihtiyati hacizle ilgili iş ve işlemlerin sonuçlandırılması,

Servise intikal ettirilen icra takip dosyaları hakkında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi,

Gerektiğinde adres araştırması yapılması, adres tespitinin yapılamaması halinde yerinde adres araştırmasının yapılması için sosyal güvenlik kontrol memurları servisine, muvazaalı işlemlerin tespitini teminen durumun sosyal güvenlik kontrol memurları servisine veya gerekmesi halinde de Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilmesi,

Mahallinde tebliğ edilmesi gereken ödeme emirlerinin ve haciz bildirilerinin ilgililere tebliğ edilmesi, gerektiğinde ilanen tebliğ işlemlerinin yapılması,

Ödeme emirleri ve haciz işlemlerine karşı yapılan itirazlar üzerine yürütülen işlemlere ilişkin ilgililerle gerekli yazışmaların yapılması,

Trafik tescil şube müdürlükleri, tapu sicil müdürlükleri, bankalar, sigorta şirketleri gibi resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerle yazışma ve/veya Kurumca uygun görülen bilgi işlem sistemlerini kullanmak suretiyle borçlular hakkında her türlü mal varlığı araştırması yapılması,

Haciz işlemlerinin yapılması,

Haciz kaldırma işlemlerinin yapılması,

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden borçluların, prim ve diğer alacaklara ilişkin tecil ve taksitlendirme taleplerinin değerlendirilmesi, ünite yetkisi dahilinde olanlar hakkında karar alınmak üzere tecil ve taksitlendirme komisyonuna sunulması, komisyonda görev alınması, tecil ve taksitlendirme komisyonunun sekreterya işlemlerinin yapılması, ünite yetkisini aşan talepler için karar alınmak üzere yetkili makamlara sunulmasının sağlanması, tecil ve taksitlendirme işlemlerinin takip edilmesi ve tecil ve taksitlendirme şartlarına uyulmaması halinde gerekli işlemlerin yapılması,

İcra takibine konu borcun ödenmemesi veya tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulmaması halinde satış işlemlerinin başlatılması,

Satışın kesinleşip kesinleşmediği ile ilgili olarak iş mahkemesinde ihalenin feshi davası açılıp açılmadığının kontrol edilmesi,

Yukarıdaki özetlediğimiz bu görevlere rağmen Milli Piyango Tarafından 2013 Yılı Yılbaşı çekilişte SGK alacağı kadar bir ikramiye dağıtılıyor.

Bu alacağı tahsile etmek için sahada 800’e yakın İcra Memuru var.

Genel bütçeden her sene tahsil edilemeyen alacaklara karşı aktarımlar yapılıyor.

Örneğin:

2008 yılında 35 milyar 16 milyon lira, 2009 yılında 52 milyar 600 milyon lira, 2010 yılında 55 milyar 244 milyon lira, 2011 yılında 52 milyar 709 milyon lira aktarılmış olup 2012 yılı bütçesinden de yaklaşık 69 milyar TL aktarılmıştır.

Son günlerde SGK Başkanı açıkların ise kapandığını söylüyor.

6111 sayılı af ve affın affı,çıkacak aflarla reel gelirler gerçekleri söylüyor.

Kangren olan alacaklarda tahsilat sıkıntısı var.

Kayıt dışı sigortasız çalıştırmanın önüne ancak teşvikle karşı koyacağız derken bu da çare olmaktan biraz uzak görünüyor.

Kalıcı tedbir olarak işveren üzerinden prim yükünün kaldırılması gerekir.

Ondan sonra artan oranlı teşvikler getirilmelidir.

Son yıllarda kolay sağlığa ulaşma adına denetimden uzak sağlık hizmetleri verilere popülist yaklaşımla sağlık alanında harcamaların da SGK açık vermiştir.

Diğer İcra Memurlarına baktığımızda ,SGK icra memurlarından daha fazla maaş aldıklarını görüyoruz.

Bunun nedeni KHK göre SGK icra memurlarının uzmanlık haklarının verilmemesinden kaynaklanmaktadır.

10-15 Bin dosya altında boğulan 800 İcra Çalışanı bu yük altında çalışmaktan dolayı şikayetçi değil,sadece verilen sözlerin yerine getirilmemesinden şikayet ediyorlar.

SGK icra memurları iş yükünden üzerine eklenen aynı işi yapan diğer memurlar ile aralarındaki %100 den fazla olan ücret farkından dolayı Maliye ve Adliye de çalışan diğer icra memurların haklarının da kendilerine verilmesini talep ediyor.

800 İcra Kahramanı SGK alacaklarını tahsil etme peşinde,ne uğruna SGK kasası gelir görsün bütçeden ek yardım almasın diye.

SGK Başkanımız elbette bilir icra memurları her gün hayatlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya çalışır. Canları pahasına bu zor görevi yerine getirmektedirler.Saldırılara uğramış,hem kendileri hem de ailelerinin psikolojileri bozulmuştur.

Başta Bakanımız Sn. Faruk Çelik,SGK Başkanımız Sn. Fatih Acar SGK İcra Memurlarının isteklerine ilgisiz kalmayacaklarını umuyorum.

**

Onların İstekleri Aşağıdadır.

Maliye Bakanlığında yer alan memur ve icra memurları Dört yıllık Fakülte mezunu olanların tamamı “Gelir Uzmanı” yapılmış yine Adalet bakanlığındaki emsalleri de zaten öteden beri “İcra Müdürü” ve de “İcra Müdür Yardımcısı” statüsünde istihdam edilmişlerdir.

Hal böyle iken Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan icra memurlarının kullandıkları yetkiye ve de yaptıkları işe nazaran hiçbir özlük ve kariyer hakkı yoktur. İcra Memurlarımız Mevcut Görevde yükselme yönetmeliğinde Şube Müdürlüğü, Merkez Müdür Yardımcılığı ve de Merkez müdürlüğü ne atanma konusunda sınav hakkı tanınmayarak kariyer yapma imkanı kalmamış bu nedenle İcra Memurluğu kadrosunda yetişmiş liyakat sahibi personel önünün açık olacağı başka kadrolara ve de kurumlara geçme cihetine gitmiştir. Yine kurum da görev yapan icra memurları emsallerine göre maliye bakanlığı Gelir Uzmanı ve de Adalet Bakanlığı İcra Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve de İcra işlemleri ile Görevlendirilen diğer personelden Özlük ve de mali durumları eksiktir.

SGK’nın tahsil edilmeyi bekleyen 18 milyar lirası anapara toplam 40 milyar lira tahsil edilmeyi bekleyen alacağı bulunmakta olup bu tahsilatı sadece taşrada çalışan 800 SGK icra memuru 814.578 km² de 75 milyon insanımıza sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için tahsil etmeye çalışmaktadır.

Türkiye’mizin Yunanistan olmaması için SGK açıklarının kapatılması için bütçeden kaynak aktarılmaması için hepimizin geleceği için doğacak evlatlarımız için lütfen SGK çalışanlarına ve SGK icra memurlarına sahip çıkalım.

800 icra memuruna zaten hakkı olan hak ettiği hakları vererek kendi geleceğinize de sahip çıkın.

**

Bu konuda yazı yazan tüm SGU bir kere de olsa köşelerine taşımaları halinde İcra Memurları haklarını alacaktır.

 

Gelin sizde destek olun,onların bu haklarını almasını sağlayarak sosyal sorumluluk adına siz de bir adım adınız.

 

Bu sorunu köşenize taşımak sizin bu konuda ne kadar duyarlı olduğunuz gösterecektir.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5874

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi