Facebook Takip edebilirsiniz

27 Aralık 2012 Perşembe

SGK İŞE GİRİŞ VE ÇIKIŞ BİLDİRGELERİNDE İŞ KOLLARI LİSTESİNİ REVİZE ETMELİDİR /

 

SGK İŞE GİRİŞ VE ÇIKIŞ BİLDİRGELERİNDE İŞ KOLLARI LİSTESİNİ REVİZE ETMELİDİR

İş Kolları listesi 28 iş kolu olarak tüzük ile hazırlanmıştı. Bunun dayanağı da 5/5/1983 günlü ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 28/8/1983 günlü ve 2882 sayılı Kanunla değiştirilen 60 ıncı maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini saptamaktır.

28 iş kolu olarak düzenlenen işler 20’ye indirilmiştir.

Yönetmelik 19/12/2012 tarihinde RG yayınlanmıştır.Dayanağı ise 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesinin 4’üncü Maddesinde sayılan iş kollarının hangi işlerin gireceğinin tespit edilmesidir.

İş Kollarına Giren İşler Neler?

İŞKOLLARI LİSTESİ


1. Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık

2. Gıda sanayi

3. Madencilik ve taş ocakları

4. Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç

5. Dokuma, hazır giyim ve deri

6. Ağaç ve kâğıt

7. İletişim

8. Basın, yayın ve gazetecilik

9. Banka, finans ve sigorta

10. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar

11. Çimento, toprak ve cam

12. Metal

13. İnşaat

14. Enerji

15. Taşımacılık

16. Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk

17. Sağlık ve sosyal hizmetler

18. Konaklama ve eğlence işleri

19. Savunma ve güvenlik

20. Genel işler

NACE NEDİR?

NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes-Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması)

TAŞERONLARDA ASIL İŞYERİ TESPİTİ

Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır.

Örneğin:İnşaat alanında alt işverenlik kurulması halinde asıl işe bağlı olduğu için iş kolu da inşaat sayılacaktır.


13


İNŞAAT


SınıfAlt SınıfTanım
43.31Sıva işleri
43.32Doğrama tesisatı
43.33Yer ve duvar kaplama
43.34Boya ve cam işleri
43.39İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
43.91Çatı işleri

 

 

İş Kollarının Belirlenme Esası Nedir?

Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık çıkması halinde, ilgililerin başvurusu üzerine, işkolu, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir.

Bakanlık tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete’de yayımlar. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesine göre kararın yayımından itibaren 15 gün içinde dava açabilir.

Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.

10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır.

Sendikalar İçin İstatistiklikler Toplu Sözleşme de Önemli:

Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayılarıyla bunların sendikalara dağılımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, her yıl ocak ve temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir; bu istatistikler Resmî Gazete’de yayımlanır. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir.

 

SGK İşe Giriş ve Çıkış Bildirgelerinde yer alan İş Kolu Sayısını artık 28 değil 20’ye göre ayarlamalıdır.

Bu konuda revize çalışmasını yapmalıdır.2821 sayılı Kanun ibaresi de mülga olacağından 6356 sayılı Kanun numarası olarak bildirgelerde yer alması gerekiyor.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5894

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi