Facebook Takip edebilirsiniz

7 Aralık 2012 Cuma

SGK Prim Borçları İçin Temizlik Harekâtı – 2 / Şevket Tezel

 

SGK Prim Borçları İçin Temizlik Harekâtı – 2
Sosyal güvenlikte pansuman niteliğindeki "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına” ilişkin getirilen değişiklikleri sizin için irdelemeye bugün de devam ediyoruz.


.
Nevzuhur Bağ-Kur Basamak Borçlarına Son
Tasarı ile getirilen önemli değişikliklerinden bir diğeri de Bağ-Kur sigortalılarının nevzuhur borçlarını gideriyor. Bilindiği üzere 01.10.2008’den önce Bağ-Kur sigortalıları basamaklara göre prim ödüyorlardı. Şayet öncesinde SSK, Emekli Sandığı gibi diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi prim ödedikten sonra Bağ-Kur sigortalısı olanlar emeklilik aşamasında bunları birleştirmeye kalktıklarında yapılan intibak işlemi sonucu basamakları yükseltilmesi gereğinden hareket ederek önceki basamaklarından ödedikleri primleri düşük hale geliyor, yapılandırmalardan faydalanmış olsalar bile bu defa nizami ödedikleri yapılandırma taksitleri de yetersiz duruma düşerek yapılandırmaları bozuluyordu. Keza aynı şekilde sonradan sigorta başlangıçları vergi mükellefiyeti nedeniyle öne çekilen Bağ-Kur sigortalıları da aynı duruma düşmekten kurtulamıyordu. İşte 1479 ve mülga 2926 sayılı kanunlar kapsamında Ekim 2008’den önce Bağ-Kur’a kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilmeyecek. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilecek. Yine bu sigortalıların diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçen hizmet süreleri basamak tespitinde dikkate alınmayarak nevzuhur borçlara neden olunmayacak.Lise-Üniversite Geçişi’nde GSS Borcu
Çalışan genel sağlık sigortalıları, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanmakta, sigortalılık niteliğini yitirmeleri yani işten çıkmaları halinde çıkış tarihinden geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaktadırlar. Çalışan GSS’lilerin lise ve dengi öğrenim seviyesine devam eden çocukları 20 yaşımı dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla lise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren 120 gün daha GSS’den faydalanabilecekler. Bu durumda liseyi bitirip aynı yıl üniversiteyi kazanan öğrenciler GSS borçlusu olmaktan kurtulacaklar.Sağlık Yardımı Hakkında Yanlış Kanal-Doğru Kanal Ayrımına Son
Kaldırılan bir diğer fuzuli işlem ise sağlık yardımından yararlanma ile ilgili. Buna göre genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına girmekle birlikte, asli olarak hak etmediği bir kapsamda sağlık hizmeti alanlara 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin SGK’ca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek borçlar, varsa ilgililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyerek lağvedilecek. Örneğin kendisi 4/a sigortalısı yahut isteğe bağlı 4/b sigortalısı olmasına karşın memur eşinden dolayı sağlık yardımından yararlanan bir sigortalıya haddizatında değişen bir şey olmamasına rağmen yanlış kanaldan sağlık yardımı aldığından bahisle işlem yapılıyordu.


 


Soru: Geçen yıl İl Özel İdare'sine memur olarak atandım ve yaklaşık 1 ay önce de asil memur oldum. Altı aylık evliyim, ihtiyacım olduğu için özel idarenin lojmanına çıkmak için talepte bulunacağım. Malumunuz Büyükşehir Kanunu değişiyor ve büyükşehirdeki il özel idareler kapanıyor. Bu durumda lojmana çıkarsam ve lojmanlar büyükşehire ya da benim bünyesinde çalışmadığım başka bir kamu kurumuna devrolursa, lojmandan hemen çıkmam mı gerekir mi? Mehmet Ö.
Cevap: Lojmanlar başka bir kamu kurumuna devrolsa bile sizin beş yıllık tahsis süreniz sona ermeden lojmanı tahliye etmeniz gerekmez. Tahsisle kazanacağınız beş yıllık oturma süresini sonuna kadar kullanabilirsiniz.


 Şevket Tezel


http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5854


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi