Facebook Takip edebilirsiniz

7 Aralık 2012 Cuma

Sosyal Güvenlik Destek Primi / Dilek ETE

 

 

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ

1.10.2008 de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre bu tarihten önce sigortalı olan ve emekli maaşı alan emekliler almakta oldukları aylıklardan 1.10.2008 ‘den itibaren her ay maaşlarından %12 SGDP ödeyeceklerdir. Bu oran her yıl Ocak ayında bir puan artırılarak 2011 yılında %15 olmuştur.Avukat ve Noterlerde emekli maaşı alıyorlarsa onlarda %15 SGDP ödeyeceklerdir.

Ödenen Sosyal Güvenlik Destek Primi bu kanuna göre sigortalılık süresi olarak değerlendirilemez, toptan ödeme talep edilemez. Bu primin alınma sebebi iş kazası ve meslek hastalıkları gibi kişinin çalışma hayatında başına gelecek riskleri karşılamaktır. Kişi dilerse emekli maaşını kestirip tüm sigorta kolları üzerinde sigorta primine tabii olabilir.Bu kişinin tercihine bırakılmıştır.

1.10.2008 den önce A.Ş. Kurucu ortak olanlardan SGDP kesiliyordu.1.10.2008 den sonra A.Ş. de sadece Yönetim Kurulu üyeleri SGDP ödemek zorundadır. Kurucu ortaklardan SGDP alınmaz.Kurucu ortaklar yönetim kurulunda görev almayıp sadece pay sahibi iseler SGDP ödemezler.

Yine Emekli Sandığından emekli olan ve 1.10.2008 den önce serbest avukatlık ve noterlik yapanlarda SGDP ödemezler.

Bir çok kişi SGDP ödemesi gerektiğini bilmiyor.Ama devletimizin vatandaşın her şeyi bilmesi gerektiğinden yola çıkarak emeklilerin maaşlarından geriye doğru bu tutarları gecikme faizleri ile tahsil ediyor.Geçen yıl 6111 sayılı Torba kanunla geçmişe dönük SGDP olanlara bu borcu yapılandırarak ödeme imkanı yaratıldı.Ama büyük bir kesim haberdar olmadığı veya parası olmadığı için ödemedi.

 

1.10.2008 den sonra ilk defa sigortalı olanların durumu daha da vahim bu kişiler emekli olduktan sonra sadece kendi işyerlerinde çalışabileceklerdir.Yani SSK (4A) statüsünde çalışma imkanı olmayacaktır.Ancak Bağkur’lu (4B) olarak çalışabilir.Zaten 65 yaşa çıkan emeklilik yaşı ile de bir iş bulmanın mümkün olamayacağı da açıktır.5510 sayılı kanundan önce emekli olup çalışmaya başlayanlar destek primi ödeyerek çalışmaya devam edebileceklerdir.Fakat bunlarında çalıştıkları işyerince yapılacak sigortalarında prim oranı %31 ile %36,5 arasında işyerinin tehlike derecesine göre değişmektedir.SGDP tabi olarak çalışan sigortalının iş kazası geçirmesi halinde bu sigorta kolundan gerekli yardımlar yapılır.

Emekli aylığını kestirip Tüm Sigorta Kollarına tabii çalışanlar son işyerlerindeki prim günlerini ve kazançlarını ekleterek işten ayrılırken tekrar emekliliklerini istediklerinde bu süreler dahil edilir.

TBMM de şu aralar SGDP için yapılandırma yapılması ve borçların taksitle tahsil edilmesi görüşülüyor.Bir kez daha devlete olan borçların yapılandırılarak tahsili seçim öncesi oldukça yerinde bir karardır.

Emeklilerin çalışma hayatından kopmadan ekonomiye katkı yapması desteklenmesi gerekirken çalıştıkları için ayrıca prim ödemek zorunda olmaları da oldukça ilginç geliyor.Kahvede oturma veya kayıtdışı ülkemizde teşvik ediliyor.Böyle yorumluyorum.

SGK daki uygulamalarda bir diğer saçmalık da çalışıp emekli olan kadınlara bağlanan dul maaşının %50 oranında çalışmayan kadının ise %75 oranında olmasıdır.Bu bile çalışmanın ülkemizde takdir edilmediğinin diğer bir göstergesidir.

Dilek ETE

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5853

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi